Interaktivno gradivo

-INTERAKTIVNO GRADIVO-

Ne zatipkaj si življenja.

Tekom vseh projektnih nalog je bila moja glavna tema in rdeča nit varnost na spletu. S pomočjo različnih programov sem se trudila predstaviti veliko koristnih nasvetov, dejstev in podatkov, ki so primerni tako za otroke kot tudi za starejše ljudi. Za konec pa sem s pomočjo dveh različnih programov ustvarila interaktivno gradivo s katerim lahko posameznik preveri svoje znanje in dobi takojšnjo povratno informacijo.

1.KVIZ (QUIZIZZ)

Licenca Creative Commons

-Postopek izdelave-

1.)Ko sem vstopila v sam program sem se vanj najprej registrirala in si ustvarila račun, nato pa sem začela s ustvarjanjem vprašanj. Že na začetku lahko izbiraš med različnimi tipi vprašanj, vsako vprašanje pa lahko tudi prilagodiš (ni nujno, da so vsa vprašanja istega tipa). Za prvo vprašanje sem hotela, da posameznik izmed vseh možnih rešitev izbere en pravilen odgovor, zato sem izbrala tip vprašanja, kjer je pravilen samo en odgovor. Najprej sem sestavila vprašanje, ker pa sem hotela namesto štirih vprašanj le tri sem s klikom na koš le tega izbrisala.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

2.) Ko sem napisala željeno vprašanje sem dodala tri odgovore izmed katerih je pravilen le en. Ob kliku na sivo puščico se  ta obarva zeleno in označi pravilen odgovor. Ko sem končala urejanje vprašanja in odgovorov sem vse skupaj shranila tako, da sem kliknila na zelen pravokotnik SAVE (shrani).

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

3.)Ko je bilo prvo vprašanje končano sem s klikom na NEW QUESTION nadaljeval z ustvarjanjem vprašanj.

Licenca Creative Commons

4.)Za drugo vprašanje sem od posameznika želela dobiti nekoliko več samostojnega razmišljanja, zato sem ustvarila vprašanje odprtega tipa pri katerem ni napačnih in pravilnih odgovorov. Hotela sem ugotoviti katera in koliko različnih družabnih omrežij vprašani pozna in katera izmed njih se pojavijo največkrat.

Licenca Creative Commons

5.)Sestavila sem vprašanje in ga napisala v za to namenjen okvirček, ker pa sem hotela samo vprašanje še nekoliko popestriti in ga olajšati z namigom sem vstavila sliko. To sem storila tako, da sem na desni strani vprašanja kliknila na MEDIA in na zelo preprost način vstavila sliko. Ko sem zaključila sem celotno besedilo še enkrat prebrala z namenom, da bi se izognila pravopisnim napakam nato pa kliknila na zelen pravokotnik SAVE in shranila vprašanje.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

6.)Za tretje vprašanje sem hotela, da posameznik izmed vseh možnih rešitev izbere en pravilen odgovor, zato sem izbrala tip vprašanja, kjer je pravilen samo en odgovor. Najprej sem sestavila vprašanje, kasneje pa je sledilo sestavljanje in oblikovanje odgovorov.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

7.)Tokrat sem sestavila 4 različne odgovore izmed katerih je pravilen le en pravilen. Pravilen odgovor sem označila tako, da sem  kliknila  na sivo puščico in  ta  se je obarvala zeleno in označila pravilen odgovor. Ko sem končala urejanje vprašanja in odgovorov sem vse skupaj shranila tako, da sem kliknila na zelen pravokotnik SAVE (shrani).

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

8.)Za četrto vprašanje sem hotela, da posameznik izmed vseh možnih rešitev izbere več pravilnih odgovorov. Še vedno sem izbrala enak tip vprašanj le, da sem tokrat z zeleno kljukico označila več pravilnih odgovorov. Sestavila sem vprašanje poleg katerega sem v oklepaj zapisala, da je možnih rešitev več, s tem pa sem se izognila temu, da bi vprašani zaradi predhodnjih tipov izbral samo en odgovor.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

9.)Sestavila sem vseh 6 odgovorov in s klikom na kljukice pred tremi  označila kateri so pravilni. Ko sem zaključila sem celotno besedilo še enkrat prebrala z namenom, da bi se izognila pravopisnim napakam nato pa kliknila na zelen pravokotnik SAVE in shranila vprašanje.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

10.)Pri petem vprašanju sem se prav  kot pri drugem  ustvarila vprašanje odprtega tipa, na katerega lahko vsak vprašani odgovori kot misli sam. Sestavila sem vprašanje, ker pa sem hotela samo vprašanje še nekoliko popestriti in ga narediti  bolj zanimivega sem vstavila sliko. To sem storila tako, da sem na desni strani vprašanja kliknila na MEDIA in na zelo preprost način vstavila željeno sliko. Na koncu urejanja sem vse skupaj shranila tako, da sem pritisnila na zelen pravokotnik SHRANI.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

11.)Kot zadnje vprašanje pa sem želela, posamezniku dati prosto pot, zato se vsak lahko odloči za drugačen odgovor, saj ni napačnih. S klikom na ikono POLL sem ustvarila vprašanje, ki ima možnih več odgovorov. Sestavila sem samo 4 različne odgovore in jih shranila  s klikom na zelen pravokotnik SAVE.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

12.)Ko se mi je zdelo, da je vprašanj dovolj in, da so dobro in korektno zastavljena sem celoten kviz shranila in zaključila s klikom na DONE.

Licenca Creative Commons

2. SPOMIN (H5P)

Licenca Creative Commons

-Postopek izdelave-

1.)Ko sem vstopila v sam program sem se vanj najprej registrirala in si ustvarila račun, nato pa sem začela s ustvarjanjem interaktivnega gradiva. Za začetek sem si želela poustvariti vsem dobro znano igro spomin. Kliknila sem na ikono MEMORY GAME in začela ustvarjati.

Licenca Creative Commons

2.) Za naslov igre sem si izbrala Varnost na spletu, saj je to glavna tema vseh mojih projektnih nalog, prav tako pa so tudi same sličice na karticah povezane s samo varnostjo na družabnih omrežjih.

Licenca Creative Commons

3.)Najprej sem si pogledala kratek vodič, da sem hitreje in bolje spoznala, kako program sploh deluje.V levem kotu dodajaš in odstranjuješ kartice, medtem ko na desni strani vstavljaš slike, ki si jih želiš dodati na kartico. Pod sliko lahko dodaš še opis slike, čisto na dnu strani pa lahko vstaviš željen napis, ki se bo na zaslonu pojavil takrat, ko bo igralec odkril sličici, ki se ujemata.

Licenca Creative Commons

4.) Začela sem z ustvarjanjem prve kartice, najprej sem vstavila sliko, ki se mi je zdela dobro povezana s samo tematiko, nato sem pod sliko napisala opis (geslo). Čisto v spodnjem delu strani pa sem vstavila nasvet (Ne zaupaj svojega gesla!), za katerega sem si želela, da se prikaže ko igralec odkrije 2 pravilni sličici. Pazila pa sem tudi, da sem pri vsaki sliki s klikom EDIT COPYRIGHT navedla in ustavila željene podatke kot so naslov, avtorja slike, licence…

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

5.) Drugo kartico sem ustvarila na enak način kot prvo. Najprej sem kliknila na funkcijo ADD CARD, nato pa sem vstavila izbrano sliko, ki se mi je zdela primerna in  ustrezna glede na temo, ki bi jo rada s pomočjo slike prikazala. Pod sliko sem napisala opis (zloraba). Čisto v spodnjem delu strani pa sem vstavila nasvet (Prijavi zlorabo!), za katerega sem si želela, da se prikaže ko igralec odkrije 2 pravilni sličici.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

6.)Tretjo kartico sem ustvarila na enak način kot predhodnje. Najprej sem kliknila na funkcijo ADD CARD, nato pa sem vstavila izbrano sliko, ki se mi je zdela primerna in  ustrezna glede na temo, ki bi jo rada s pomočjo slike prikazala. Pod sliko sem napisala opis (Spletni bonton), ki z eno besedo dobro opiše sliko. Čisto v spodnjem delu strani pa sem vstavila nasvet (Spoštuj druge ljudi na spletu!), za katerega sem si želela, da se prikaže ko igralec odkrije 2 pravilni sličici.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

7.)Četrto kartico sem ustvarila na enak način kot predhodnje. Najprej sem kliknila na funkcijo ADD CARD, nato pa sem vstavila izbrano sliko, ki se mi je zdela primerna in  ustrezna glede na temo, ki bi jo rada s pomočjo slike prikazala. Pod sliko sem napisala opis (Zasebnost), ki z eno besedo dobro opiše sliko. Čisto v spodnjem delu strani pa sem vstavila nasvet (Nastavi zasebnost profila!), za katerega sem si želela, da se prikaže ko igralec odkrije 2 pravilni sličici.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

8.)Peto kartico sem ustvarila na enak način kot vse ostale. Najprej sem kliknila na funkcijo ADD CARD, nato pa sem vstavila izbrano sliko, ki se mi je zdela primerna in  ustrezna glede na temo, ki bi jo rada s pomočjo slike prikazala. Pod sliko sem napisala opis (Osebni podatki), ki z eno besedo dobro opiše sliko. Čisto v spodnjem delu strani pa sem vstavila nasvet (Objavi čim manj osebnih podatkov!), za katerega sem si želela, da se prikaže ko igralec odkrije 2 pravilni sličici.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

9.)Šesto kartico sem ustvarila na enak način kot vse prejšnje. Najprej sem kliknila na funkcijo ADD CARD, nato pa sem vstavila izbrano sliko, ki se mi je zdela primerna in  ustrezna glede na temo, ki bi jo rada s pomočjo slike prikazala. Pod sliko sem napisala opis (Starostna omejitev), ki z eno besedo dobro opiše sliko. Čisto v spodnjem delu strani pa sem vstavila nasvet (Spoštuj starostno omejitev!), za katerega sem si želela, da se prikaže ko igralec odkrije 2 pravilni sličici.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

10.)Na koncu sem v nastavitvah še nekoliko uredila sam izgled igre. Igro sem si zamislila v kvadratni postavitvi, zato sem s klikom na POSITION THE CARDS IN A SQUARE uredila postavitev kartic. Želela sem tudi, da igralec igro ob koncu igranja lahko ponovi, to sem dosegla s klikom na ADD BUTTON FOR RETRYING WHEN THE GAME IS OVER. Sam izgled kartic sem popestrila še z rožnato barvo, ki takoj pritegne igralčev pogled. Ob koncu ustvarjanja sem ponovno pregledala vse kartice, da na njih ne bi prišlo do pravopisnih napak ali pa, da na kateri od njih ne bi pozabila navesti podatkov o sliki (avtor, licence…). Ko sem bila prepričana, da je vse prav sem s klikom na SAVE shranila interaktivno gradivo.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

3.) VSTAVLJANJE BESED (H5P)

 

Licenca Creative Commons

1.) Za tretjo in tudi zadnjo interaktivno gradivo sem se odločila, da izdelam nalogo pri kateri mora igralec povleči in spustiti dano besedo na ustrezno mesto v besedilu.Kliknila sem na ikono DRAG THE WORDS in začela ustvarjati.

Licenca Creative Commons

2.)Za naslov igre sem si izbrala Varnost na spletu, saj je to glavna tema vseh mojih projektnih nalog, prav tako pa  je  s samo varnostjo na družabnih omrežjih povezano celotno besedilo naloge.

Licenca Creative Commons

3.) Po urejanju naslova sem se lotila ustvarjanja nalog. Za začetek sem nalogi dodala opis, navodila (Povleci in spusti pravilne besede v besedilo.), ki igralca usmerijo na potek naloge. Tako lahko  preprečimo, da bi pri  posameznikih, ki se  s tako nalogo srečajo prvič prišlo do nerazumevanja.

Licenca Creative Commons

4.)Same naloge ni bilo težko sestaviti, saj je proces dokaj hiter in enostaven. Vsi nasveti in navodila so  tudi zapisani v rumenem polju nad samim okvirčkom za vstavljanje.  Najprej sem sestavila povedi in se na podlagi njih odločila namesto katerih besed bi se v besedilu pojavili prazni okvirčki. Izbrala sem besede in jih označila z * na vsaki strani. Ko sem na vsako stran besede vstavila * je bila beseda zaznana kot pravilen odgovor, ki je željen v okvirčku.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

5.) Dodala sem tudi kriterij, ki igralcu predstavlja povratno informacijo na njegovo reševanje. S klikom na ADD RANGE sem vstavila lestvico v odstotkih, ki igralcu pove kako dobro je njegovo znanje. Poleg samih odstotkov sem napisala tudi misel, ki se bo prikazala ob končanem reševanju naloge. V nastavitvah sem izbrala tudi funkcijo, ki omogoča, da se nalogo ob koncu reševanja lahko ponovi, ter, da se na koncu s klikom na gumb prikažejo pravilne rešitve.

Licenca Creative Commons

Licenca Creative Commons

6.)Interaktivno gradivo sem najprej še enkrat v celoti pregledala, da ne bi prišlo do nepotrebnih pravopisnih napak. Ko sem končala s pregledovanjem sem gradivo shranila s klikom na SAVE.

Licenca Creative Commons

-UPORABLJENI VIRI, ORODJA, APLIKACIJE IN PROGRAMI –

 

-REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE-

1.)Pri tem projektu sem pridobila kar veliko novega, predvsem pa zelo koristnega znanja. Sama se še nikoli nisem preizkusila v izdelovanju interaktivnega  gradiva, saj se mi je zdelo, da je postopek izdelave zelo dolgotrajen in zahteven. Ko sem začela sem imela povsem drugačna pričakovanja, izkazalo pa se je, da sama izdelava ni tako zahtevna, res pa je, da sem se sama odločila za enostavnejše in ne tako zahtevne tipe nalog in programov. Zavedam se, da je za profesionalno izdelane in kakovostnejše naloge potrebno veliko več znanja in spretnosti.

2.)Težko rečem kaj bi spremenila če bi imela več časa, saj sem mnenja, da mi je sam izdelek vzel kar precej časa. Gotovo pa bi pri kvizu dodala še več vprašanj različnih tipov ali pa bi se odločila za kakšno sliko več.

3.)Največ časa sem tako kot pri vseh preteklih projektnih nalogah namenila pisanju in urejanju postopka dela.Med samim izdelovanjem nalog sem za vsak korak posebej naredila posnetek zaslona, posnetek obrezala in uredila, ter jih  šele nato vstavila v objavo. Potem pa mi je še nekaj časa vzelo samo pisanje postopka. Res, da je sam postopek dolgotrajen, a mislim, da je to odlična vaja za vztrajnost in potrpežljivost, ki bosta v mojem bodočem poklicu še kako pomembni vrlini.

4.)Glede na kriterije se mi zdi, da sem dano nalogo odlično opravila, saj sem se natančno držala navodil in izdelala po mojem okusu  ustrezen predvsem pa poučen izdelek. Moj cilj je bil, da sklop projektnih nalog zaključim z konkretnim in kakovostnim interaktivnim gradivom, ki bo vseboval vse glavne stvari, ki sem jih tekom projektnih nalog še posebej izpostavljala. Ustvarila sem interaktivne naloge, ki po mojem mnenju dobro povežejo vse pridobljeno znanje v celoto.

5.)Znanje, ki sem ga tekom projekta pridobila mi bo prav gotovo koristilo tako v zasebnem življenju, kot tudi pri mojem bodočem poklicu. Zdi se mi, da je interaktivno gradivo lahko zelo dobra popestritev šolskih ur. Sama bom svojim učencem zagotovo kdaj pripravila tovrstne naloge z namenom, da bi otroci na zanimiv in zabaven način preverili svoje znanje ali pa, da bi s pomočjo igre  dobili motivacijo in zagnanost za nek predmet, še posebej če bi bil ta za otroke težji.

6.) Pri tem projektu mi je bilo všeč to, da smo lahko izbirali med veliko različnimi programi, saj vsakemu posamezniku ustrezajo drugačni. Zelo koristen se mi je zdel tudi vodič na spletni učilnici, ki mi je pomagal pri izdelovanju v programu H5P. Najmanj všeč pa mi je bilo tako kot pri vsaki projektni nalogi to, da smo morali pisati postopke urejanja in dodajati še posnetke zaslona,  saj je bilo to delo časovno zelo dolgotrajno.  Vendar sem sama ugotovila, da so lahko postopki nekomu, ki se na to ne spozna  v zelo veliko pomoč.

7.) Samega projektna zagotovo ne bi spreminjala, saj se ga zaradi neobveznosti lahko loti kdor si  želi. Čeprav se mi je pisanje postopka zdelo zelo dolgotrajno sem sama pri ustvarjanju ugotovila kako pomembni so lahko korektni postopki za nekoga, ki v tem ni tako vešč.

Pripravila:Nika.

Mentorica:Alenka Žerovnik

Študijska smer:Razredni pouk

Predmet: IKT

Letnik študija: 1. letnik

Univerza: Pedagoška univerza v Ljubljani

17. 5. 2020

Licenca Creative Commons

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost