Živali na kmetiji

Digitalna tehnologija prinaša številne koristi predvsem bodočim učiteljem razrednega pouka, saj omogoča povezave do spletnih platform in relativno hiter ter enostaven dostop do najrazličnejših učnih virov. Učitelju prav tako omogoči prilagoditve načinu poučevanja učencev z različnimi potrebami in sposobnostmi. Z uporabo interaktivnih naprav in sodobnih aplikacij pa lahko učitelj poskrbi tudi za boljšo motivacijo, aktivno udeležbo, sodelovanje in posledično boljše rezultate učencev, ki odraščajo v učno bolj dinamičnem in spodbudnem okolju.

Predmet: Spoznavanje okolja

Razred: 1. razred

Učni sklop/tema: Živa bitja

Cilji: Na podlagi učnega načrta učenci prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja; vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave; spoznajo, kaj potrebujejo živa bitja za življenje (Kolar idr., 2011).

Živali na kmetiji by Ančika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Slike so bile obdelane s pomočjo programa PhotoScape X.

Licenca je bila pridobljena s pomočjo Creative Commons License Chooser Beta.

Refleksija in samovrednotenje

V sklopu projekta sem se naučila pravilnega fotografiranja žive in nežive narave, izbire ustrezne kompozicije, ne preveč vpadljivega ozadja ter barv. Poleg tega sem se naučila tudi uporabe programa Photoscape, osnov urejanja in ustvarjanja fotografij. Presenetila me je količina časa, ki sem ga posvetila izdelavi in popravkom projekta, zato se bom slednjih nalog morala lotiti prej in bolj sistematično.

Z izbiro teme sem zadovoljna, vendar prej nisem premislila, da bo postopek fotografiranja živali rahlo težje izpeljati, saj so navsezadnje živa bitja, ki se nenehno premikajo in jim poziranje ni preveč blizu. Manjše težave sem imela pri fotografiranju kokoši in rac, saj so ves čas tekale naokoli in prosile za hrano, zato s tema dvema slikama nisem preveč zadovoljna, a stanja nisem uspela izboljšati. A kljub vsemu sem največ časa porabila med izvajanjem postopka fotografiranja živali zaradi prej omenjenih razlogov. Z delom sem zadovoljna, vendar bi lahko z več prakse izdelek še izboljšala. Po danih kriterijih bi si odštela le kakšno točko pri kakovosti ustvarjenih slik, saj so nekatere izmed njih (raci in kokoši) rahlo zamegljene.

Tekom študija in na svoji poklicni poti bom pridobljeno znanje uporabila za številne namene, predvsem pri raznem uprizarjanju in razlagi določenih pojavov in drugih predstavitvah za kolege, starše in njihove otroke. Najljubši del projekta je bilo fotografiranje domačih živali in obdelava slik, saj smo imeli proste roke glede izbire motiva, ki ti je ljubši in bolj dostopen. Najmanj ljubega dela projekta ne morem opredeliti, saj me je delo veselilo in ne obremenjevalo. V definiciji projekta ne bi spremenila nič bistvenega, le skrčila bi obseg zahtevanih fotografij, saj jih je pri določenih temah težko pridobiti, predvsem pri fotografiranju postopka zasaditve in rasti določene rastline.

Viri in literatura

Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf

PhotoScape X. http://x.photoscape.org/

Creative Commons License Chooser Beta. https://chooser-beta.creativecommons.org/

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost