POSTOPKI LOČEVANJA in RECIKLIRANJA ODPADKOV-fotografski material

Razred: 4. razred

Predmet: Naravoslovje in tehnika

Tematski sklop: Spreminjanje lastnosti snovi

Vsebina: Ločevanje in recikliranje odpadkov

Cilji:

  • učenec pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov

Učenec 4. razreda si bo s slikovnim gradivom iz 1. dela projektne naloge lažje predstavljal in vizualiziral potek zbriranja odpadkov in obogatil svoje znanje na področju predelave/reciklaže odpadkov v nove izdelke.

Hkrati pa si moramo kot učitelji prizadevati, da učenec tekom obravnave učne snovi razume, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, plastika, kovine) in pa, da zna izdelati in razmišljati o uporabi ter predelavi odpadkov.

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA:

Digitalna tehnologija je za bodočega učitelja razrednega pouka ena izmed izjemno koristnih in pomembnih načinov za drugačno didaktično podajanje informacij. Z uporabo tovrstne tehnologije lahko učencem na zdrav in prijeten način približamo uporabo aplikacij, programov in drugih spletišč, kar lahko v današnjem času predstavlja kar velik izziv. Na drugi strani pa lahko uporaba digitalne tehnologije povzroči tudi nekaj nevšečnosti, kajti učitelj z uporabo digitalne tehnologije pušča svoj digitalni odtis. Z objavljanjem na raznih socialnih omrežjih razkriva svojo zasebnost, ki je v tem primeru vidna komurkoli in kadarkoli. Kar bi posledično pomenilo, da lahko tako starši učencev, kot tudi učenci spremljajo zasebno življenje učitelja in si tako ustvarijo drugačno mnenje. V tem primeru je izredno pomembno, da se učitelj zaveda posledic uporabe digitalne tehnologije in se drži načel za objavljanje vsebin na spletu.

VRSTE ODPADKOV

Odpadke razlikujemo glede na njihov izvor, sestavo in stopnjo nevarnosti za okle in ljudi.

Odpadke v grobem delimo na naslednje skupine:

  • papir
  • steklo
  • embalaža
  • mešani odpadki
  • biološki odpadki
  • kosovni odpadki
  • nevarni odpadki

Med organskimi odpadki so na primer ostanki hrane in vrtni odpadki, ki se lahko kompostirajo. Plastika, steklo, kovine in papir spadajo med reciklabilne odpadke, medtem ko nevarni odpadki vključujejo kemikalije, baterije in zdravila. Pomembno je ločevanje in pravilno ravnanje z odpadki, da zmanjšamo njihov vpliv na okolje in spodbujamo trajnostno upravljanje z viri.

VRSTE ODPADKOV by Klaaklee is licensed under CC BY-NC 4.0

Ločevanje odpadkov predstavja izredno dolgotrajen in kompleksen proces, ki pa je izrednega pomena. V osnovi lahko že vsak posameznik prispeva k olajšanju tega procesa, vendar pogosto temu ni tako. Odpadke v vsakem gospodinjstvu običajno ločimo po tistih glavnih skupinah, prej navedenenih. Za bolj podorobno ločevanje znotraj skupine pa poskrbijo razna podjetja, ki se ukvarjajo z ločevanjem, zbiranjem in recikliranjem odpadkov. Dandanes je zaradi sodobne tehnologije ta postopek bistveno hitrejši kot nakaj časa nazaj. Uporabljajo se razni roboti z mehanskimi rokami, ki lažje in hitreje sortirajo ter dvigujejo odpadke, obstajajo tudi razne ločevalnice, smeti potujejo kot po tekočem traku. Uporabljajo se tudi razne stiskalnice, ki smeti preoblikujejo v razne kockaste in kvadraste oblike, kakor jih prikzujejo slike. Pri delu pa so nepogrešljivi tudi bagri in drugi delavski stroji.

OSNOVNO SMETARSKO VOZILO by Klaaklee is licensed under CC BY-NC 4.0

MEHANSKO ORODJE ZA LOČEVANJE ODPADKOV by Klaaklee is licensed under CC BY-NC 4.0

Z vsemi postopki ločevanja in recikliranja odpadkov pa lahko ustvarimo tudi nekaj novega i zelo unikatnega. Preoblikovanje odpadkov v nove izdelke, znano tudi kot recikliranje, je ključni korak k trajnostnemu ravnanju z viri. S tem postopkom se uporabljene surovine ponovno uporabijo za izdelavo novih produktov, kar zmanjšuje potrebo po pridobivanju novih surovin in zmanjšuje količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih.

produkt reciklaže odpadkov by Klaaklee is licensed under CC BY-NC 4.0

SAMOEVALVACIJA

Priodbivanje novega znanja je izrednega pomena. Neverjetno pa se mi zdi, da lahko s pridobljenim znanjem prispevaš tudi k boljši ohranjenosti narave in da svoje znanje predaš na druge. S svojim raziskovanjem ločevanja in recikliranja odpadkov sem svoje z nanje o tej temi pridobila in ga tudi nadgradila. Naučila sem se, da stvari le niso tako preproste, kot izgledajo na prvi pogled. Že v prvem trenutku, ko sem prišla na lokacijo, kjer sem posnela fotografije sem dobila zelo posebne občutke. Ogromno strojev, nadzora, ljudi in predvsem smeti. In ob tistem trenutku sem se šele zavedala, da to pač ni malenkost za naš svet. Porojilo se mi je vprašanje…če ne bi ti ljudje takole vsakodnenvno skrbeli za smeti, kje bi potem bile, kakšen bi bil takrat naš svet? Mislim, da sedaj bolj cenim čisto okolje, kot prej.

Če bi imela več časa, bi zagotovo ostala dlje na lokaciji, kjer sem posnela fotografije. več bi spraševala in v samem prispevku bolj podrobno opisala postopke in procese. Vseeno pa sem kar nekaj časa posvetila raziskavi teme, se tudi že prej dosti pozanimala o temi in šla tako na lokacijo bolj pripravljena.

Glede na podan kriterij sem se nekako glede na celotni prispevek kar jasno držala osnovnih smernic. Lahko bi povečala obseg besedila in informacij, pa tudi določene slike bi lahko bile bolj izostrene in še mogoče bolj obdelane.

Svoje znanje, ki sem ga pridobila s 1. projektno nalogo bom zagotovo uporabljala v vsakodnevnem življenju. Bolj realno predstavo pa bom lahko s pridobljenim znanjem predala tudi na svoje bodoče učence.

Pri projektnem delu mi je bilo najljubše raziskovanje same teme. Tisto malo manj zanimivo pa mi je bilo urejanje slik, nekako me to področje ne veseli.

Pri vsakem projektu pa je vedno prostora za izboljšave in tako tudi pri tem. Pri vsaki komponenti bi lahko stvar olepšala, kaj dodala, spremenila ali pa samo ne komplicirala pa bi bilo tako delo bistveno manj stresno.

Vseeno pa sem se naučila, da je ločevanje odpadkov ključnega pomena za varovanje okolja in ohranjanje naravnih virov. S pravilnim ločevanjem lahko recikliramo večino odpadkov, zmanjšamo količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih, ter zmanjšamo onesnaženje zraka, vode in tal.

Učenje ločevanja odpadkov pa je že v začetnih razredih osnovne šole izjemno pomembno, saj otroci razvijajo trajnostne navade že v zgodnjih letih. S tem postane ločevanje odpadkov naravna in samoumevna praksa, ki se prenaša v odraslost. Poleg tega pa poučevanje otrok o pomenu ločevanja odpadkov spodbuja njihovo ozaveščenost o okoljskih vprašanjih in jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju pri varovanju okolja za prihodnje generacije

UPORABLJENE POVEZAVE V SPLETNI OBJAVI:

VIRI IN LITERATURA:

Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf 

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost