Avtor: NikaL

INFOGRAFIKA

Infogram by NikaL is licensed under CC BY-SA 4.0 https://www.canva.com/design/DAFJZyiyRis/gpdzDwGf93Tbp15PbwmRtg/view?utm_content=DAFJZyiyRis&utm_campaign=celebratory_first_publish&utm_medium=link&utm_source=celebratory_first_publish POSTOPEK IZDELAVE INFOGRAFIKE: Izdelave infografike sem se lotila z aplikacijo Canva, s katero sem se seznanila pri pouku IKT-ja. Na začetku sem izbrala podlago...

Dostopnost