Avtor: Marjetica

Varnost v prometu

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka Uporaba digitalne tehnologije je za bodoče učitelje razrednega pouka izrednega pomena, saj sta učiteljeva digitalna pismenost in zmožnost učinkovite uporabe IKT pogoja za uspešno pripravo učencev...

Dostopnost