Varnost v prometu

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka

Uporaba digitalne tehnologije je za bodoče učitelje razrednega pouka izrednega pomena, saj sta učiteljeva digitalna pismenost in zmožnost učinkovite uporabe IKT pogoja za uspešno pripravo učencev na prihodnost, ki bo nedvomno zahtevala visoko stopnjo digitalne pismenosti. Pomembno je, da se učitelj zaveda svojega digitalnega odtisa, saj lahko v nasprotnem primeru ta (negativno) vpliva na njegovo profesionalno podobo. Pozoren mora bit na svojo digitalno identiteto in pri uporabi IKT tehnologije ravnati premišljeno ter varno, saj lahko le tako nudi primeren zgled svojim učencem.

Predmet: Spoznavanje okolja

Razred: 1. razred

Učni cilji:

Na podlagi učnega načrta za program osnovne šole učenci 1. razreda pri pouku Spoznavanje okolja spoznajo pomen varnosti v prometu, opišejo varno pot v šolo, opišejo, kaj pomenijo prometni znaki, pomembni za pešce in kolesarje v okolici šole, naštejejo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, kjer ni pločnika, prečkanje ceste ipd.), razložijo pomen vidnosti v prometu, v povezavi z ustavljanjem vozila ter nošenjem rumene rutice in uporabo kresničke, vrednotijo vedenje sopotnika v različnih prevoznih sredstvih (Kolar idr., 2011).

Varnost v prometu by Marjetica is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Slike so bile obdelane s pomočjo programa PhotoScape X.

Licenca je bila pridobljena s pomočjo Creative Commons License Chooser Beta.

Refleksija in samovrednotenje

V okviru tega projekta sem pridobila nova znanja o pravni zaščiti virov in gradiv. Spoznala sem, kako pomembno je, da so avtorska dela zaščitena in kako lahko s pomočjo licence CC samostojno upravljam z avtorskimi pravicami svojih del. To znanje mi bo v prihodnosti omogočilo, da bom svoja dela lahko delila na način, ki mi bo zagotovil pravno varnost. Spoznala sem tehnike kakovostnega zajemanja fotografij, ki niso le estetsko privlačne, ampak tudi informativne in primerne za učno obravnavo. Pridobljeno znanje mi bo koristilo pri ustvarjanju kvalitetnejših učnih materialov. Največ časa in truda sem vložila v proces zajemanja fotografij, ki pa je bil hkrati tudi moj najljubši del. Najmanj zabavno je bilo pisanje refleksije. Menim, da sem delo dobro opravila in projektu namenila dovolj časa. Projekt se mi zdi uporaben in v njegovi definiciji nebi spremenila ničesar. 

Viri in literatura
Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf

PhotoScape X. http://x.photoscape.org/

Creative Commons License Chooser Beta. https://chooser-beta.creativecommons.org/

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost