razredni IKT Sodelovalno učno okolje

LOČEVANJE, ZBIRANJE IN RECIKLIRANJE ODPADKOV-infografika

Razred. 4. razred predmet: Naravoslovje in tehnika Tematski sklop: Spreminjanje lastnosti snovi Vsebina: Ločevanje in recikliranje odpadkov Cilji: Čez celotno projektno nalogo se je nabralo kar nekaj različnih podatkov na izbrano temo. Vse ključne...

Dostopnost