razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Tretja projektna naloga: Interaktivni videoposnetek – Varnost na spletu

V tej projektni nalogi sem naredil interaktivni videoposnetek v povezavi z mojo izbrano temo, varnostjo na internetu. Osredotočil sem se na temo gesel, v to je bil usmerjen tudi moj končen izdelek. Na internetu...

Dostopnost