razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Kaljenje in rast solate

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČE UČITELJE RAZREDNEGA POUKA: Za bodoče učitelje razrednega pouka je razumevanje in uporaba digitalne tehnologije izjemno pomembna, saj lahko z njo močno obogatimo pouk, spodbudimo učenčevo motivacijo, ustvarjalnost, željo po...

Simboli za označevanje nevarnih snovi na izdelkih za vsakdanjo rabo – fotografski material

PREDMET: Naravoslovje in tehnika RAZRED: 4. razred VSEBINA: razvrščanje snovi in lastnosti snovi UČNI SKLOP: snovi POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA Digitalna tehnologija bodočemu učitelju pomaga pri ustvarjanju dinamičnega, prilagodljivega in učinkovitega učnega...

GIMNASTIKA – osnove akrobatike v 5. razredu OŠ

Predmet: športna vzgoja Tema: gimnastika z ritmično izraznostjo, akrobatika Razred: 5. razred Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka Digitalna tehnologija ima v današnjem izobraževalnem sistemu izjemno pomembno vlogo in je zelo uporabna...

Dostopnost