Označeno: izpit

Kreiram splet

Draga bralka, dragi bralec! Sem Kueščn, študentka 1. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Razredni pouk. Dejstva, da bi kot odrasla rada delala z ljudmi, sem se zavedala že v osnovni šoli, želja...

Dostopnost