Avtor: Kueščn

Infografika

Moja tema za infografiko je spletni bonton. Plakat sem naredila v programu Canva, namenjen pa je učiteljem in učencem razredne stopnje. Izmed vseh podanih možnosti sem se odločila, da bom ustvarila plakat. This work...

Kreiram splet

Draga bralka, dragi bralec! Sem Kueščn, študentka 1. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Razredni pouk. Dejstva, da bi kot odrasla rada delala z ljudmi, sem se zavedala že v osnovni šoli, želja...

Dostopnost