Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

Pri ustvarjanju projektne naloge sem s telefonom posnela 2 fotografiji, ki sem ju uredila s programom PhotoScape X. Poleg tega pa sem izdelala še vektorsko sliko s programom Inkscape. Pri vsakem izdelku pa sem navedla tudi postopek izdelave. Za temo projektne naloge sem si izbrala varnost na spletu. Pri izbiri in izdelavi licence pa sem uporabila CC creative commons licence chooser.

RASTRSKA GRAFIKA

 1. fotografija: Geslo na socialnih omrežjih
1. fotografija pred obdelavo.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
 1. korak: Pri začetku obdelave sem fotografijo najprej obrezala z orodjem Edit nato Crop Free.
Obrez slike.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

2. korak: Fotografiji sem dodala ozadje ter ga prilagodila z orodjem Film, nato sem izbrala Dirt ter prilagodila vidljivost.

Dodano ozadje.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

3. korak: Fotografiji sem dodala tudi obrobo, ki je zaokrožila robove. To sem storila z orodjem Frame, nato sem izbrala Borders ter prilagodila robove.

Zaokroženi robovi.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

4. korak: Fotografiji sem dodala besedilo in sicer z orodjem Text. Besedilo sem vpisala v kvadratek ter določila barvo in pisavo.

Besedilo.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

5. korak: Fotografiji sem dodala tudi 3 nalepke, ki so popestrile izgled. To sem storila z orodjem Sticker in nato prilagodila velikost in barvo.

Nalepka obraza.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Nalepka listka.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

To pa je končen izgled 1. fotografije: Geslo na socialnih omrežjih .

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

2. fotografija: Geslo na telefonu

2. fotografija pred obdelavo.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
 1. korak: Najprej sem fotografiji dodala filter z orodjem Light, nato sem izbrala Light Leaks (1) ter nato Filter 003. Temu sem prilagodila kontrast.
Filter fotografije.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

2. korak: Fotografiji sem zaokrožila robove in sicer z orodjem Frame in Borders. Prilagodila sem zaokroženost.

Zaokroženi robovi.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

3. korak: Fotografiji sem dodala besedilo z orodjem Text, v kvadratek sem napisala besedilo ter določila pisavo, velikost ter barvo.

Besedilo fotografije.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

4. korak: Dodala sem puščico in sicer z orodjem Arrow, nato pa sem izbrala še barvo in velikost.

Puščica.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

5. korak: Fotografiji sem dodala tudi 2 nalepki, ki sta popestrili izgled. To sem storila z orodjem Sticker. Prilagodila sem velikost in naklon.

Prva nalepka.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Druga nalepka.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

6. korak: Na koncu sem besedilu dodala še okvir in sicer z orodjem Rectangle, ki sem mu določila barvo, velikost in obrobo.

Okvir besedila.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

To pa je končen izgled 2. fotografije: Geslo na telefonu .

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

VEKTORSKA GRAFIKA

Vektorsko grafiko sem poimenovala Varna raba spleta.

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
 1. korak: Najprej sem ustvarila lik z orodjem Riši zvezde in mnogokotnike. V orodno vrstico sem vpisala ustrezno število oglišč ter narisala lik. Določila sem mu velikost in barvo.
Osnoven lik.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

2. korak: Nato sem z orodjem Uredi in Podvoji, lik podvojila ter enemu spremenila barvo.

Podvojen lik.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Sprememba barve lika.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

3. korak: Lika sem z orodjem Izberi in preoblikuj predmete postavila v lego, ki mi je ustrezala.

Ustrezna lega likov.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

4. korak: Nato sem z orodjem Pot in Unija lika združila, da sta postala enotna.

Združena lika.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

5. korak: Liku sem dodala besedilo in sicer z orodjem Ustvari in urejaj besedilo. Besedilu sem določila barvo, velikost in pozicijo. Potem sem ponovno z orodjem Pot in Unija lik in besedilo združila.

Dodano besedilo.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

6. korak: Na koncu pa sem izdelek tudi osenčila z orodjem Ustvari in urejaj prelive ter prilagodila intenzivnost senčenja.

Osenčen izdelek.
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

 1. Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? Naučila sem samostojno uporabljati programa Photoscape za rastrsko grafiko in Inkscape za vektorsko grafiko.
 2. Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Za projekt sem si vzela veliko časa in poskušala sem ustvariti čim boljše izdelke, zato ne bi ničesar spremenila.
 3. Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem posvetila opisovanju postopka izdelave, saj se želela biti natančno in postopek dobro predstaviti.
 4. Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Menim, da sem dosegla vse kriterije in nalogo konkretno opravila.
 5. Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Znanje bom lahko uporabila pri sestavljanju učnih listov in drugih pripomočkov za pouk, da bo bolj zanimiv. Prav tako pa bom znanje o upravljanju urejevalnika fotografij uporabila v vsakdanjem življenju.
 6. Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Najljubše mi je bilo ustvarjati vektorsko in rastrsko sliko na dano temo, saj sem bila lahko pri tem kreativna in sem si vzela veliko časa. Najmanj pa mi je bilo všeč pisanje postopkov in fotografiranje postopkov, saj so mi vzeli veliko časa.
 7. Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? Projekt se mi zdi zanimiv in poučen, zato pri njem ne bi spremenila nič. Vključuje veliko koristnega znanja, ki ga bom še potrebovala. Prav tako pa te dobro seznani z raznovrstnimi programi, ki vedno pridejo prav.

AVTORICA: Vrtnica

MENTORICA: mag. Alenka Žerovnik

NOSILKA PREDMETA: dr. Irena Nančovska Šerbec

PREDMET: IKT v izobraževanju

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Razredni pouk, 1. letnik

DATUM: 5. 5. 2021

Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike by Vrtnica is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost