1. projektna naloga: KREIRAM SPLET

Tehnologija je dandanes že tako pomembna sestavina našega življenja, da se največkrat niti ne zavedamo v kolikšni meri vsakodnevno vpliva na nas. Pred kratkim sem na spletu naletela na kratek videoposnetek narave, z napisom ‘Kako smo ljudje lahko iz tega, kar nam je bilo dano v naravi, ustvarili Wi-fi?’ Razsežnost človeškega uma je tista, ki nam je omogočila, da se na področju tehnologije vsakodnevno nadgrajujemo, izpopolnjujemo in iščemo načine in rešitve, s katerimi si lajšamo življenje na mnogih področjih. 

Sama sem se z IKT tehnologijo prvič srečala še kot otrok, ko sem na domačem računalniku igrala računalniške igre za otroke, na spletnih straneh, kot so Friv, Y8 in Igre123. To je bil več let moj edini stik s tehnologijo. Samostojno sem začela uporabljati prenosni računalnik in pametni telefon od 5. razreda osnovne šole dalje. Takrat se je moje znanje o uporabi tehnologije zelo hitro poglobilo in zanimanje zanj se je močno povečalo. 4 leta sem obiskovala izbirni predmet informatika, kjer sem uporabljala predvsem programe, kot so Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Excel, aplikacije za izdelavo in urejanje spletnih strani, aplikacije za komunikacijo in sporazumevanje z učitelji, kot so Gmail, eAsistent in podobno. Poleg teh sem se seveda na pametnem telefonu prvič srečala z aplikacijami, kot so Snapchat, Facebook, Viber, Whatsapp itd. Tehnologija me je v šolskih učilnicah redno spremljala od nakupa nove računalniške opreme dalje, ko se je izvedba samega pouka povezovala z uporabo računalnika, projektorja, pametne table in drugih učnih pripomočkov. Skozi osnovno in srednjo šolo me je IKT tehnologija sledila pri vsakodnevnem učenju s pomočjo spletnih nalog in strani, pri izdelavi seminarskih in projektnih nalog, poročil, videoposnetkov, slik ipd. Tudi naprej od vstopa na fakulteto me IKT tehnologija spremlja vsak dan – predvsem za dostop do spletnih učilnic in informacijskega sistema VIS, pri ustvarjanju zapiskov ipd. Vsekakor pa lahko izpostavim, da je bila pred izbruhom epidemije koronavirusa uporaba IKT tehnologije v veliko manjšem obsegu, kot je sedaj.

Na praksi sem dobila lekcijo nekdanje učiteljice 4. pouka, naj se v poklicu učitelja nikoli ne zanašam na trenutno znanje, ker se iz dneva v dan lahko pojavijo novi učni pripomočki in gradiva, na katere se moramo hitro odzvati in se prilagoditi, kar se le da najbolje. Tehnologija hitro napreduje in marsikateri učitelji so imeli velike probleme v prilagajanju na življenje s tehnologijo, v katero so bili bolj kot ne prisilno vpeljani zaradi danih življenjskih razmer. In takrat je še kako pomembno, da smo vešči digitalnih kompetenc. Sama učinkovitost pouka in hiter napredek v jemanju nove snovi je bil izrazito bolj opazen pri učiteljih, ki so te veščine imeli. Tehnologija je predvsem po času epidemije postala še toliko bolj pomemben člen pri izpeljavi vsakodnevnih šolskih dejavnosti, kot so naloge za preverjanje znanja, komunikacija med učenci oziroma starši in učitelji, izmenjavanje šolskih vsebin preko razrednih kanalov, roditeljski sestanki in govorilne ure vodene po aplikaciji Zoom ipd. Da bi bili vedno v korak z novostmi, ki jih prinaša področje tehnologije, so za učitelje več kot dobrodošli seminarji in razna dodatna usposabljanja, s pomočjo katerih se učijo novih trendov in vpeljevanja tehnologije v samo učno in delovno okolje. 

IKT tehnologija pa lahko na različne načine močno popestri pouk, kar sem tudi sama doživela na pedagoški praksi. Pri delu z otroci lahko uporabljamo Power Point predstavitve, ki vključujejo slike in videoposnetke, s pomočjo katerih otrokom lahko zelo nazorno prikažemo stvari, predmete in pojave, ki so težje razumljivi in zapomljivi. Poleg učiteljevih pripomočkov so na voljo tudi razna samostojna učna gradiva (kot so elektronska gradiva založbe Rokus Klett: https://www.irokus.si), ki jih šole zakupijo za učitelje. Ta gradiva vsebujejo nasvete za poučevanje in izvedbo učne ure, dodatne pisne naloge in pa tudi interaktivno učno gradivo, ki ga lahko učenci s pomočjo učitelja rešijo ob koncu učne ure. Tak način dela močno poveže učence, razvija medsebojno strpnost in spoštovanje ter spodbuja skupinsko delo. IKT tehnologija je v veliko pomoč tudi učencem, ki imajo težavo z učenjem tujih jezikov, ker so vedno na voljo tudi avdio pripomočki učenja, s pomočjo katerih otroci utrjujejo in izpopolnjujejo svoje znanje. IKT tehnologija je po mojem mnenju vsekakor pomembna sestavina poučevanja, ki je ne smemo izključevati. Pomembno pa je, da ne prehaja do presežka uporabe posameznega učnega pripomočka, kajti s časoma to lahko privede do monotonosti in pasivnosti učencev, zato naj bo uporaba IKT tehnologije med poukom premišljena in skrbno izbrana. 

Moj prenosnik by Nika Bjelajac Vlašič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Refleksija

V tem projektu sem obudila mnoge spomine na prva srečanja z IKT tehnologijo. Ugotovila sem, da se pravzaprav že od samega začetka neprestano izpopolnjujem in nadgrajujem svoje znanje. V razvoj IKT tehnologije sem vložila že veliko svojega truda in želja po nečem novem je vedno večja in večja. Vsekakor sem se bolj poglobila v razmišljanje o pomenu IKT tehnologije na življenje v katerem živimo in ugotovila, da je praktično že skoraj vse vezano na tehnologijo. 

Če bi imela več časa in nekoliko boljši dan za pisanje, bi naredila bolj pester in zanimiv uvod v samo temo. Tokrat pa sem bolj razmišljala o sami temi pisanja in nisem imela pravih besed, s katerimi bi začela pisanje uvoda. Največ časa sem posvetila delu, kjer sem opisovala uporabo IKT tehnologije do sedaj, ker sem po spominu iskala informacije iz osnovne in srednje šole, ki bi bile koristne v tem besedilu. 

Menim, da sem upoštevala vse navedene kriterije. Vsako zapisano trditev sem utemeljila in ponekod dodala tudi primere. Zajela sem vse točke v navodilih in vsaki namenila svoj odstavek. Ne morem trditi, da sem pri tem projektu prejela dodatno znanje, zato težko opredelim uporabo znanja tekom študija in na moji poklicni poti, sem pa vsekakor uživala v pisanju besedila o temi IKT tehnologije, v katero se do sedaj še nikoli nisem resno poglobila. Veseli me, da je tehnologija lahko nekaj pozitivnega, nekaj česar se ne bojimo in kar nam ne predstavlja nevarnosti. Pred leti je veljalo, da napredek tehnologije pomeni nazadovanje človeške družbe, a menim, da se je ta predsodek s časoma že močno izkoreninil. Tehnologija je lahko nekaj lepega, zabavnega in poučnega, če le znamo z njo pravilno in skrbno ravnati.  


Avtor: Nika Bjelajac Vlašič 

Mentorica: asist. dr. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec

Predmet: Informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju 

Fakulteta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Smer: Razrednik pouk, 1. letnik 

Datum: junij 2022

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost