Avtor: Almaf

Spoznavajmo barve – infografika

Spoznavajmo barve – infografika © 2023 by Alma Fučka is licensed under CC BY 4.0  Samovrednotenje in refleksija Čeprav sem se prej že spoznala s programom Canva, sem med izdelavo te naloge spoznala še veliko novih funkcij, tudi takih,...

Spoznavajmo barve

Razred: 5. razred Predmet: Likovna vzgoja Tematski sklop: Oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje) Učna enota: Spoznavanje barv Učni cilji: Slika je pridobljena s Pixabay licenco. “Working on color” by missha is licensed under CC...

Dostopnost