Avtor: EG

Infografika

Učenje Zelo pomembno je, da učenci pri učenju in delu doma ali v šoli pri pouku uporabljajo različne digitalne pripomočke, kot so igre za ponavljanje poštevanke, mest Slovenije in njihovih znamenitosti. Preko raznovrstnih igre...

Mešanje barv

Barve in njihovo mešanje je ena od temeljnih znanj, ki so pomembna za otroke in njihovo splošno razgledanost. Z izobraževanjem otrok o tej temi lahko na zabaven način učencem pokažemo način, kako ustvariti barvne...

Dostopnost