razredni IKT Sodelovalno učno okolje

INTERAKTIVNI VIDEOPOSNETEK

Pri tej projektni nalogi smo morali ustvariti svoj interaktivni videoposnetek. Tudi ta naloga se vsebinsko navezuje na temo, ki smo jo izbrali na začetku semestra. Jaz sem izbrala varnost na spletu. V videu je...

Rastrska in vektorska grafika: varnost na spletu

Varnost na spletu je izjemno pomembna, saj nas sooča s številnimi izzivi in tveganji. Med najpomembnejšimi razlogi za skrb za varnost na spletu so zaščita osebnih podatkov, preprečevanje zlonamerne programske opreme, ohranjanje zasebnosti, preprečevanje...

Dostopnost