Označeno: kolesarjenje

Pomen prometnih znakov, pomembnih za vedenje kolesarjev in pešcev

Uporaba digitalne tehnologije je za bodočega učitelja zelo pomembna. Z digitalnimi kompetencami lahko učitelj učinkovito komunicira z vodstvom šole, učiteljskim aktivom in s starši. S pomočjo digitalnih veščin lahko učitelj pripravlja učna gradiva, ki...

Dostopnost