Mesečni arhiv: marec 2024

🎸⋆⭒˚。⋆ Kitara – fotografski material 🎸⋆⭒˚。⋆

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA Digitalna tehnologija je ključnega pomena za bodoče učitelje razrednega pouka, saj nam omogoča dostop do različnih virov in orodij, ki nam omogočajo diferenciacijo kot tudi individualizacijo pouka. Ko...

Spoznavajmo barve

Razred: 5. razred Predmet: Likovna vzgoja Tematski sklop: Oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje) Učna enota: Spoznavanje barv Učni cilji: Slika je pridobljena s Pixabay licenco. “Working on color” by missha is licensed under CC...

POSTOPKI LOČEVANJA in RECIKLIRANJA ODPADKOV-fotografski material

Razred: 4. razred Predmet: Naravoslovje in tehnika Tematski sklop: Spreminjanje lastnosti snovi Vsebina: Ločevanje in recikliranje odpadkov Cilji: Učenec 4. razreda si bo s slikovnim gradivom iz 1. dela projektne naloge lažje predstavljal in...

Živali na kmetiji

Digitalna tehnologija prinaša številne koristi predvsem bodočim učiteljem razrednega pouka, saj omogoča povezave do spletnih platform in relativno hiter ter enostaven dostop do najrazličnejših učnih virov. Učitelju prav tako omogoči prilagoditve načinu poučevanja učencev...

Dostopnost