Označeno: zvočni posnetek

3. projektna naloga: INTERAKTIVNA MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV

Avtor: Pija Štiglic Mentorici: asist. dr. Alenka Žerovnik, doc. dr. Irena Nanočovska-Šerbec Študijska smer, predmet in letnik študija: Razredni pouk, Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 1. letnik Pripadnost univerzi in članici: Pedagoška fakulteta, Univerza v...

Zvok

Pesem: Apel in čevljarAvtor: France PrešerenIzvajalka: Eva Krošelj Apel in čevljar interpretacija by EK is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 Glasbena podlaga: Pixabay, CCO, avtorja lemonmusicstudio

Dostopnost