Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike – varnost na spletu

Pri tej projektni nalogi sem obdelovala fotografiji s programom PhotoScape, zadnjo fotografijo sem naredila s programom Inkscape.

RASTRSKA GRAFIKA

Prva fotografija

FOTOGRAFIJA PRED OBDELAVO:

Licenca Creative Commons

FOTOGRAFIJA PO OBDELAVI:

Licenca Creative Commons

POSTOPEK OBDELAVE

  1. Najprej sem fotografijo v programu Photoscape v editorju obrezala s funkcijo crop freely.
Licenca Creative Commons

2. Nato sem na fotografijo dodala filter Portra – middle.

Licenca Creative Commons

3. Fotografijo sem s funkcijo bright, color srednje posvetlila.

Licenca Creative Commons

4. Pod funkcijo object sem svoji fotografiji dodala tekst. Pri urejanju teksta sem povečala velikost, izbrala odebeljen font in spremenila barvo na vijlično.

Licenca Creative Commons

5. Pod funkcijo object sem fotografiji dodala ikono.

Licenca Creative Commons

6. Na dodano ikono sem znova dodala besedilo. Besedilo sem poravnala s funkcijo Center allign, da je bilo ustrezno veliko znotraj dodane ikone.

Licenca Creative Commons

7. Za konec sem fotografiji dodala okvir, ki sem ga našla na funkciji Photo + Frame.

Licenca Creative Commons

Druga fotografija

FOTOGRAFIJA PRED OBDELAVO:

Licenca Creative Commons

FOTOGRAFIJA PO OBDELAVI:

Licenca Creative Commons

POSTOPEK OBDELAVE

  1. Prvo sem fotografijo v editorju pod funkcijo resize spremenila na velikost 400 px.
Licenca Creative Commons

2. Nato sem sliko, za boljšo vidnost vsebine telefona izostrila s funkcijo Sharpen.

Licenca Creative Commons

3. Nato sem kliknila na funkcijo Tools, kjer sem s Pain brush na fotografijo prostoročno narisala puščico in s tem označila bistvo fotografije.

Licenca Creative Commons

4. Pod object, sem našla funkcijo box mode kjer sem okoli fotografiranega telefona dodala pravokotnik in ga prilagodila ter obrnila smeri okvirja telefona. Spremenila sem tudi barvo ter debelino črte pravokotnika.

Licenca Creative Commons

5. Pod object sem dodala ter oblikovala besedilo, ki sem ga dodala fotografiji. Spremenila sem barvo ter font besedila.

Licenca Creative Commons

6. Fotografija se mi je zdela pretemna zato sem pod funkcijo bright and color dodala poljubno brightness in povečala exposure.

Licenca Creative Commons

VEKTORSKA GRAFIKA

  1. Najprej sem v programu Inkscape pod funkcijo riši kroge, elipse, loke narisala krog in ga obarvala z barvo FFEEAA. Nato sem na narisan krog dodala manjši krog bele barve in ga s funkcijo CTRL+D podvojila in s tem naredila identični očesi. Enako sem naredila z manjšimi črnimi krogi znotraj belih krogov.
Licenca Creative Commons
Licenca Creative Commons

2. Nato sem se lotila ust, ki sem jih oblikovala v elipso in uporabila barvo FF8080. Za lasišče sem s funkcijo uredi pot po vozličih ter nato predmet v pot pod ikono pot narisanim elipsam odvzela spodnji del ter preoblikovala. Preoblikovano obliko sem zopet podvojila ter s funkcijo vodoravno prevrni izbrane predmete zrcalno preslikala prvotno obliko.

Licenca Creative Commons

3. Pod funkcijo riši zvezde in mnogokotnike sem izbrala risanje mnogokotnikov s tremi kot, da sem dobila trikotnik za obleko. Dodala sem elipse za ob straneh obleke. Vse oblike kot so roke, noge, lasje sem postavila v ozadje s funkcijo spusti izbrano za eno plast.

Licenca Creative Commons

4. Pod ikono riši kvadrate in pravokotnike sem naredila črn in bel pravokonik. Dodala sem besedilo mu spremenila barvo in ga oblikovala v sredino pravokotnikov.

Licenca Creative Commons

5. Za konec sem postavila v ozadje besedila s funkcijo riši zvezde in mnogokotnike 6- kotnik ter ga obarvala z rumeno barvo. Vse skupaj sem označila ter zasukala v levo smer.

Licenca Creative Commons

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? V tem projektu sem se naučila uporabljati programa Photoscape in Inkscape pri risanju vektorske in rastrske grafike. Napredovala sem z uporabo različnih funkcij za ureditev in ustvarjanje slik, ki jih pred tem projektom nisem poznala.

Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Če bi imela več časa bi izpopolnila vektorsko grafiko v programu Inkscape in se bolj posvetila podrobnostim na sliki, dodala ozadje ter ustvarila bolj kompleksno podobo.

Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem posvetila vektorski grafiki, saj sem raziskovala ter spoznavala različne načine in možnosti oblikovanja, ki so dani v programu.

Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Svoje delo ocenjujem kot uspešno, saj sem smiselno ter kompleksno obdelala fotografije, nisem ostala na osnovah pri vektorski grafiki temveč sem dodala določeno kompleksnost in različne motive sliki. Dodala sem pa tudi ustrezne licence vsakemu delu.

Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Pridobljeno znanje vidim, da bi lahko veliko uporabljala pri oblikovanju delovnih listov za otroke, pri vseh aktivnostih bi lahko sama oblikovala naloge kar se tiče slikovnega gradiva.

Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Najljubše pri projektu mi je vsekakor kreativna plat in prosta pot domišljije pri ustvarjanju svojega izdelka. Všeč mi je bilo tudi raziskovanje različnih funkcij in spoznavanje programov. Najmanj mi je bilo všeč sprotno opisovanje postopkov, saj je podaljšalo čas dela ter zaviralo ustvarjalnost pri ustvarjanju grafike.

Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? V definiciji projekta ne bi spremenila nič, saj so bila po mojem mnenju navodila jasna in vseeno pustila odprte roke lastni kreativnosti ter obenem spodbudila bolj kompleksno ustvarjanje.

Avtor: Sonček

Mentorji: dr. Irena Nančovska-Šerbec in mag. Alenka Žerovnik

Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, razredni pouk, 1. letnik

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

15. 8. 2020

Licenca Creative Commons
(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost