Kreiram splet

Pozdravljeni! Sem študentka 1. letnika Pedagoške fakultete, smer razredni pouk. Za ta študij sem se odločila, ker me delo z otroci že od vedno veseli. Vedno me navduši, kako svet včasih vidijo s povsem drugega vidika kot odrasli.

UPORABA IKT TEHNOLOGIJE DO SEDAJ

Z IKT tehnologijo sem se do sedaj srečavala v šoli in izven nje. V šoli sem uporabljala Word, s katerim sem si pomagala pri pisanju raznih seminarskih nalog, in Powerpoint, ki mi je bil v pomoč pri predstavitvah. V gimnaziji sem se pri predmetu informatika naučila uporabljati tudi Excell. Veliko sem uporabljala spletišče Google, in sicer za iskanje podatkov in razlag. Izven šole IKT tehnologijo uporabljam na računalniku in mobilnem telefonu. Pri tem bi omenila predvsem družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram, Messenger in Snapchat, ki jih uporabljam za komunikacijo s prijatelji. Največ časa pa preživim na YouTube-u ob poslušanju glasbe.

POMEN TEHNOLOGIJE V MOJEM BODOČEM POKLICU

Zavedam se, da je tehnologija v poklicu, za katerega se izobražujem, že zdaj zelo pomembna, čez par let pa bo verjetno še bolj. V zadnjih letih so v šole prišle “pametne” table, ki so po nekaterih šolah že nadomestile zeleno tablo in krede. Tehnologija vedno bolj napreduje, zato vem, da se bom v svojem poklicu morala ves čas izobraževati tudi na tem področju. Pri pouku bom tehnologijo uporabljala na primer tako, da bom pokazala kakšen posnetek, ki bo otrokom snov dodatno razložil, ali pa jim jo le približal. Tehnologijo bom uporabljala tudi za sestavljanje drsnic, testov in učnih listov ter za vodenje redovalnice s platformo eAsistent. Prav zaradi te široke uporabe lahko rečemo, da je tehnologija velik del učiteljskega poklica v današnjem času.

Vir: PIxabay

Creative Commons — CC0 1.0 Universal

Prikaži izvorno sliko

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

  • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? V tem projektu sem se naučila kako v besedilo dodati linke.
  • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Več časa bi namenila pisanju besedila ter dodala več podatkov in mnenj.
  • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem namenila iskanju slike in urejanju licence, saj sem čez počitnice že malo pozabila, kako to narediti in sem morala stvar ponoviti.
  • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Mislim, da sem v nalogo vključila vse zahtevane dele in jo posledično dobro opravila. Lahko pa bi več časa namenila pisanju besedila in povedala več o dani temi.
  • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Tekom študija bom pridobljeno znanje uporabljala pri raznih seminarskih nalogah, tako pri pisanju le teh kot pri njihovih predstavitvah. Na poklicni poti pa bom to znanje uporabljala pri ustvarjanju drsnic, urejanju učnih listov in pri vključevanju tehnologije v pouk. S tem bom učencem približala snov, da jim bo bolj zanimiva in tudi bolj razumljiva.
  • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Najljubše mi je bilo pisati o uporabi tehnologije do sedaj, saj mi je bila ta tema najbližje in sem o njej že največ vedela. Zanimivo pa mi je bilo tudi pisati o uporabi tehnologije v učiteljskem poklicu, saj o tem še nisem tako poglobljeno razmišljala. Najmanj mi je bilo všeč iskanje licenc.
  • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? Pri definiciji projekta ne bi nič spremenila, navodila so se mi zdela jasna in dovolj podrobna.
(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost