4. projektna naloga: INTERAKTIVNA MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV

4. projektna naloga © 2022 by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

OPIS PROJEKTA

Za 4. projektno nalogo sem izdelala interaktivno multimedijsko predstavitev, na temo varnost na spletu. Za ciljno publiko sem si izbrala predvsem otroke druge triade, predstavitev pa je primerna prav tako za mlajše in starejše otroke. Menim, da se moramo vsi predvsem pa že kot otroci seznaniti z nevarnostmi, ki prežijo na nas na spletu. Zato sem ustvarila interaktivno multimedijsko predstavitev, ki vsebuje 3 različne vrste interaktivnih nalog in pa tudi primere spletnih prevar. Vključila sem seveda tudi nekaj teorije, predvsem nasvetov, o varnosti na spletu. Predstavitev vsebuje del teorije na zvočnem posnetku, del je predstavljen s slikovnim gradivom in zadnji del je napisana teorija. Različne načine prenosa teorije sem uporabila, ker vem da se vsak izmed nas razlikuje po najljubšem in najlažjem tipu pomnjenja (slušni, vidni,…)

Namen moje predstavitve ni, da bi otroke prestrašila pred uporabo spletnih orodij, temveč da jih bodo znali bolj previdno in varno uporabljati. Cilj moje predstavitve bo dosežen, če se bo kdo od otrok po ogledu predstavitve, ko se bo znašel v kakšni neprijetni situaciji na spletu, pomislil nanjo in znal umirjeno in pravilno odreagirati, da se reši iz dane situacije. Želim tudi sporočiti, da je prevar zelo veliko in da se lahko zgodijo komurkoli. Važno je, da svojo stisko deliš z nekom, kateremu zaupaš in veš da ti bo pomagal.

PREDSTAVITEV

Interaktivna multimedijska predstavitev © 2022 by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

REFLEKSIJA DELA IN SAMOVREDNOTENJE

S programom H5P sem delala prvič in ob njem sem zelo uživala. Všeč mi je, ker sem se naučila ustvarjati razne interaktivne naloge in usklajevati naloge glede na dano besedilo. Delo je bilo naporno ampak zelo zanimivo in razgibano.

Če bi imela več časa, bi se bolj posvetila izboru in zahtevnosti nalog. Ustvarila bi lahko več avdio posnetkov in pa bolj zahtevne stop motion animacije. Sem se pa za celotno projektno nalogo zelo potrudila, imela sem ogromno težav s programom, ker ga še ne poznam dobro in zato sem morala celotno projektno nalogo večkrat ponoviti. Potrudila sem se, da sem vsakič znova ustvarila enako kvaliteten oziroma še boljši izdelek.

Največ časa mi je vzel izbor primernih nalog. Poskusila in ustvarila sem več različnih interaktivnih nalog, potem pa izbrala tisto, ki se mi je zdela najbolj primerna glede na vsebino in ciljno publiko. Glede na to, da so moja ciljna publika otroci druge triade, sem izbrala naloge njim primerne.

V svojo projektno nalogo sem vključila vse zahtevane elemente. Za vsakega posebej sem se zelo potrudila in menim, da sem svoje delo opravila dobro in da dosega zahtevane kriterije ocenjevanja.

Interaktivno multimedijsko predstavitev bom od sedaj naprej sigurno izdelala še večkrat. Primerna je za šolske predstavitve, še posebej pa mi bodo pridobljeno znanje in veščine prišli prav pri opravljanju bodočega poklica. Naredila bom veliko interaktivnih nalog za otroke in tako popestrila pouk.

Pri projektu mi je bilo najljubše izbiranje ustrezne interaktivne naloge, saj sem bila zelo vesela in ponosna nase, ko sem našla primerno. Najmanj pa mi je bilo všeč, ker se v programu nisem dobro znašla in sem porabila ogromno časa na zelo banalnih problemih.

Pri projektu ne bi ničesar spremenila.

VIRI

Policija (2. 7. 2020). Varnost otrok na spletu. Morda pa med počitnicami sonce le ni največji sovražnik? Policija – Varnost otrok na spletu. Morda pa med počitnicami sonce le ni največji sovražnik?

Varnost otrok na spletu. Morda pa med počitnicami sonce le ni največji sovražnik? by slovenska policija is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Slike sem obdelala s programom PhotoScape X

GIF sem naredila s programom GifMaker.me

Slike sem dobila na pixabay

Zvočni posnetek pa sem posnela in uredila s programom Audacity

Celotno predstavitev pa sem izdelala v programu H5P

Avtorica: Vita Orel

Mentorici: asist. dr. Alenka Žerovnik, dr. Irena Nančovska Šerbec

Študijska smer, predmet, letnik študija: Razredni pouk, Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 1. letnik

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Datum: 18. 8. 2022

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost