Avtorski pravice in licence skozi rastrsko in vektorsko grafiko

Naloga je nastala v okviru vaj pri predmetu IKT in je namenjena predstavitvi avtorskih pravic in licenc otrokom prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Sklop besed avtorske pravice in licence je, še posebej za mlajše učence, težko razumljiv, zato bom najprej predstavila vsako besedo posebej, nato jih bom združila v celoto in še dodatno razložila.

Kdo je avtor verjetno veste. Avtor je oseba ali skupina oseb, ki ustvari neko delo. Dela so med seboj različna. Lahko so govorjena, napisana ali izdelana. Mednje spadajo na primer govori, pridige in predavanja, skladbe in pesmi, gledališka dela, fotografije, slike in kipi, računalniški programi, skice in načrti ter tudi različni izumi. Vsa ta dela, ki imajo avtorja, lahko poimenujemo tudi kot avtorska dela.

Avtor original by Nn is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Slika avtor original je dimenzije 4000 x 3000. Shranjena je v formatu jpg, velika pa je 1,95 MB.

Avtor obdelana by Nn is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Slika avtor obdelana je dimenzije 1000 x 750. Shranjena je v formatu jpg. Njena stopnja stiskanja je 80 %, velikost pa 75,4 KB.

Naslednja beseda v naslovu je pravica. Pravica je po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika to, kar komu dovoljuje oziroma daje možnost biti, imeti ali narediti kaj (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014).

Vir: Slovar Slovenskega knjižnega jezika, spletna izdaja. (2014). Pridobljeno 1. maja 2023 iz https://fran.si/iskanje?View=1&Query=pravica

Če besedi avtor in pravica združimo, dobimo besedno zvezo avtorska pravica. Avtorska pravica avtorju zagotavlja, da se bodo njegovi interesi, tudi pri izkoriščanju njegovega avtorskega dela, uveljavili.

Zadnja beseda, ki jo bom razložila pa je licenca. To je pooblastilo ali dovoljenje za uporabo dela drugega avtorja.

Roke original by Nn is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Slika roke original je dimenzije 4000 x 3000. Shranjena je v formatu jpg, velika pa je 1,89 MB.

Roke obdelana by Nn is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Slika roke obdelana je dimenzije 1000 x 750. Shranjena je v formatu jpg. Njena stopnja stiskanja je 80 %, velikost pa 37,8 KB.

Sedaj, ko vemo, kaj pomenijo vse besede, se moramo naučiti še, kaj posamezne licence pomenijo.

Žarnica by Nn is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Creative Commons, ki ga v Evropi najpogosteje uporabljamo, pozna pet različnih znakov:

  • Ničla v krogu pomeni, da se je avtor dela svojih pravic odrekel in da delo lahko spreminjamo in uporabljamo kot želimo, pri tem pa nam avtorja ni potrebno navesti.
  • Striček v krogu pomeni, da moramo pri uporabi tujega dela navesti avtorja.
  • Puščica v krogu pomeni, da moramo pri uporabi tujega dela svoje delo deliti pod enakimi pogoji, to je z enakimi licencami, kot ga je delil avtor pred nami.
  • Znak za evro, ki je v krogu prečrtan, pomeni, da tujega dela ne smemo uporabiti v komercialne namene, torej da z njim ne smemo zaslužiti.
  • V krogu narisan znak za je enako pomeni, da dela tujega avtorja ne smemo spreminjati.

Vir: Creative Commons. (b. d.). Pridobljeno 1. maja 2023 iz https://creativecommons.org/licenses/

Poleg predstavitve avtorskih pravic in licenc pa je namen druge projektne naloge tudi, da se spoznam z rastrsko in vektorsko grafiko. Za zajemanje rastrskih slik sem uporabila svoj mobilni telefon za obdelavo pa program PhotoScape (http://www.photoscape.org/ps/main/download.php). Vektorsko grafiko sem izdelala s programom Inkscape (https://inkscape.org/release/1.1/windows/32-bit/). Postopka urejanja in izdelave slik si oglejte na naslednji strani.

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

Pri tem projektu sem se na novo naučila uporabljati programa Photoscape in Inkscape, saj programov do sedaj nisem poznala. Programa se mi zdita enostavna za uporabo, zato sem se ju naučila dokaj hitro. Naučila sem se tudi razlike med rastrsko in vektorsko grafiko ter v katerih formatih ju lahko shranjujemo. Zame je bilo novo tudi stiskanje datotek. Slednje se mi zdi precej enostavno in uporabno, zato verjamem, da ga bom še kdaj uporabila. V tej projektni nalogi pa sem odkrila tudi eno izmed možnosti, kako mlajšim učencem predstaviti avtorske pravice in licence. Da sem jih lahko kvalitetno predstavila, sem se v njih precej poglobila in torej izvedela še marsikaj novega tudi o tem.

Izdelava te projektne naloge mi je vzela kar nekaj ur. Največ časa sem posvetila nameščanju programov, saj sem imela s tem kar nekaj težav, izdelovanju vektorske slike ter pisanju besedila. Izdelovanje vektorske grafike mi je bilo, kljub temu da je trajalo dlje časa, zabavno in mislim, da bom vsakič naslednjič, ko bom uporabljala Inkscape, hitrejša. Tudi če bi imela več časa, bi projektno nalogo naredila tako kot sem jo sedaj. Pomembno se mi zdi, da vsebuje le bistvene podatke in enostavne slike, saj je namenjena poučevanju mlajših učencev. S svojim delom sem zadovoljna in menim, da sem upoštevala vse dane kriterije ocenjevanja. Elementa kriterija, ki sta mi bila za realizacijo najtežja, sta postopek urejanja slik, saj sem med izdelavo posnetke zaslona pogosto pozabila zajeti, ter navajanje virov. APA standardi za dela iz različnih virov niso enotni in zato pogosto iščem, kako moram vire navajati ter kje moram najti ustrezne podatke.

Pridobljeno znanje bom tekom študija in na svoji poklicni poti uporabila predvsem pri izdelavi različnih vizualnih predstavitev. Pogosto se mi namreč zgodi, da zaradi velikega števila fotografij ustvarim zelo obsežne datoteke. Pri tem si bom v prihodnje pomagala s Photoscapom ter fotografijam zmanjšala kakovost in hkrati velikost. Občasno se mi zgodi tudi, da za določeno temo ne najdem ustreznih slik. V takih primerih mi bo prav prišel Inkscape.

Pri projektu mi je bilo zato najljubše spoznavanje različnih uporabnih programov, najmanj pa so mi je bile všeč tehnične težave med izdelavo projektne naloge. Da bi bil projekt za študente še boljši, bi opisni in slikovni postopek urejanja oziroma obdelave slik odstranila, saj povzroči še kar nekaj dodatnega dela, z njim pa se ne naučimo nič novega.

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost