Avtor: iza

Vrste prsti in njihove lastnosti

Razred: 5. razred Predmet: Naravoslovje in tehnika Učni cilji: pojasniti in prikazati različne lastnosti prsti (barva, zrnatost, zračnost, prepustnost) in ugotoviti različne vrste prsti glede na okolje Namen videoposnetka je predstaviti učencem 5. razreda...

Različne vrste prsti po Sloveniji

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA RAZREDNEGA POUKA: Poznavanje digitalne tehnologije ima v današnjih časih ključno vlogo v izobraževanju in je za bodočega učitelja zelo pomembna. Digitalna tehnologija omogoča učiteljem, da razširijo ter poglobijo...

Dostopnost