INTERAKTIVNO UČNO GRADIVO

Kviz je namenjen predvsem učencem, ki obiskujejo četrti ali peti razred osnovne šole in so si predhodno že ogledali moj prispevek, ki je bil nekaj dni nazaj objavljen na razredniikt. Sama sem ustvarila izobraževalno-interaktivna kviza na temo Varnost na spletu z namenom in s ciljem, da bi bili učenci čim bolj izobraženi o tej temi in bi skupaj o nevarnostih ter pomembnih podatkih vezanih na varnost, lahko skupaj obveščali druge in na ta način prispevali k varni uporabi internetnih storitev ter posledično k manjši ogroženosti naših vsakdanjih komunikacij.

Kviz št. 1: (Ne)varnost na spletu by Lola is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

KVIZ: (Ne)varnost na spletu – Formative

Kviz št. 2 : (Ne)varnost na spletu by Lola is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Za vsebino sem uporabila prispevke objavljene na spletni strani Safe.si, ki si jih lahko preberete tukaj:

https://safe.si/nasveti/moja-identiteta-in-zasebnost/varna-gesla

https://otroci.safe.si/top-10-nasvetov

https://otroci.safe.si/gesla

https://otroci.safe.si/osebni-podatki

https://otroci.safe.si/lepo-vedenje

https://otroci.safe.si/objavljanje-slik

https://safe.si/nasveti/moja-identiteta-in-zasebnost/spletni-ugled

Kviz številka 1 sem ustvarila s pomočjo Microsofta 365 – Google Forms, medtem ko sem za kviz števila dva uporabila spletno stran Formative.

SAMOREFLEKSIJA in MOJE MNENJE

Pri projektu Interaktivno učno gradivo na izbrano temo, ki se v mojem primeru nanaša na varnost – varovati osebne podatke in zasebnost v digitalnih okoljih, sem zelo uživala. Veselilo me je, da sem lahko spoznala še dve dodatni spletni strani za pripravljanje interaktivnega učnega gradiva. Za GoogleForms sem predhodno že slišala, a na tej spletni strani še nisem kdaj ustvarjala, medtem ko mi je spletna stran Formative bila še popolnoma nepoznana. Izmed podanih strani mi je Kahoot dobro poznan, zato si ga za izdelavo kviza nisem izbrala, saj sem se želela naučiti nekaj novega. Tekom izdelave sem se dodatno naučila kako dodajati več različnih interaktivnih nalog (od »drag and drop«, do izberi več odgovorov, kratkih odgovorov ipd.). Če bi imela več časa, bi verjetno dodatno izboljšala sama vprašanja. Največ časa sem namenila snovanju kvizov. Vprašanja, namenjena učencem četrtih in petih razredov, se mi zdijo zanje povsem ustrezna, saj so vse bolj vešči – tako v tehnologiji, kot tudi na spoznavni ravni. Glede na dan kriterij menim, da sem zajela vse potrebne zahteve naloge. Najtežje mi je bilo oblikovati vprašanja, ki vsebujejo različno stopnjo kognitivnega znanja, ki je za samo ocenjevanje ali preverjanje učenčevega znanja najpomembnejše (pri teh vprašanjih lahko učenec prejme tudi več točk). Pri projektu sem zelo uživala in mi je bilo zato vse všeč ter pri sami definiciji projekta ne bi nič spremenila. Znanje, ki sem ga pridobila tekom tega projekta, bom lahko uporabila pri izdelavi raznih izobraževalnih učnih gradiv, ki bodo lahko popestrili številne učne ure in mi omogočili, da bom s pomočjo večpredstavnosti, lahko določeno učno vsebino učencem približala, hkrati pa bi na ta način dobila povratno informacijo tako jaz kot tudi vsak izmed učencev. Znanje o ustvarjanju izobraževalnih učnih gradiv, bom lahko tekom svoje poklicne poti uporabljala predvsem v šoli, kjer bom kviz ustvarila ali za ponovitev same učne vsebine ali pa za uvajanje in motivacijo, skratka, za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Tekom učnih ur si bom prizadevala, da bom svoje bodoče učence spodbujala k varni uporabi interneta, bodisi objavljanja kot tudi zajemanja fotografij, deljenja njihovih osebnih podatkov na spletu ipd., predvsem pa to, da če imajo kljub predpisani in zaželeni starosti že ustvarjena družbena omrežja, da so pazljivi koga sprejemajo oz. dodajajo in kaj osebi na drugi strani o sebi povedo, saj dandanes vedno več ljudi uporablja družbena omrežja in nikoli ne veš, kdo v resnici je na drugi strani zaslona.

Če se osredotočim na sami spletni strani GoogleForms in Formative lahko rečem, da se mi zdi, da Formative ponuja več različnih možnosti za oblikovanje nalog kot pa GoogleForms. Sama sem si znotraj Formative izbrala naloge pri čemer lahko učenec izmed danih odgovorov izbere le en pravilen odgovor, več odgovorov ter nato “Match Table Grid”, kjer učenec preko razumevanja razpredelnice, v kateri so podatki, izbere pravilni odgovor. S takšno nalogo lahko preverimo ali zna učenec brati razpredelnico ali ne. Z vprašanji preverjamo, kako zbrano je učenec sledil razlagi učne snovi ter kako natančno bere sama vprašanja in odgovore dane v nalogi. Preko tega si lahko ustvarimo mnenje o njegovi zbranosti, poslušnosti, delovanju pod pritiskom ipd., ampak se moramo zavedati, da se lahko pri tem zaradi naših subjektivnih napak, ki se jih moramo čim bolj izogibati, tudi zmotimo in posledično narobe sklepamo. Dodatno sem v kviz v Formativu vstavila še nalogo imenovano “Drag and Drop”, ki prav tako od učenca zahteva višje kognitivne (miselne/spoznavne) procese, saj mora izmed danih manjkajočih besed izbrati pravo, da bo besedilo smiselno. Pri GoogleForms pa sem prav tako uporabila naloge kot so izberi več odgovorov, ali je trditev pravilna ali ne ter izbere en pravilen odgovor. Kviza se razlikujeta v tem, da pri GoogleForms učenec dobi takoj, ko reši kviz do konca, podatek o doseženih točkah ter povratno informacijo o svojem reševanju, medtem ko pri Formative podatke o reševanju prejme profesor in lahko povratno informacijo učencu poda šele po analizi reševanj. Po mojem mnenju je namen takšnih kvizov lahko koristen tako za preverjanje tekom učnih lekcij, kot tudi pred obravnavanjem učne snovi – torej za formativno preverjanje znanja, saj lahko na tak način učitelj/učiteljica preveri koliko učenci o določeni tematiki že vedo in na čem naj naredi dodaten poudarek pri sami razlagi snovi. Takšen način zbiranja povratnih informacij je zaželen tudi za sumativno preverjanje znanja, torej kadar gre za preverjanje večje enote, saj na tak način lahko pri učencu vzbudimo tudi motivacijo in željo po še – željo po znanju, kljub celotnemu obsegu snovi, ki jo mora predelati do takrat ko poteka samo ocenjevanje. Kar se tiče same zahtevnosti izdelovanja posamičnih nalog, mi je ustvarjanje v Formative bilo lažje in zanimivejše, saj je ponujalo tudi več raznolikih nalog ter tudi sam izgled spletne strani je “prijaznejši”. Sem mnenja, da bom znotraj svoje poklicne poti uporabljala tako Formative kot tudi GoogleForms in še ostale spletne strani oz. programe za izdelovanje izobraževalnih učnih gradiv, ki se bodo v prihodnosti kljub že ustaljenim in nam poznanim, naknadno razvijali.

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost