Označeno: kviz

INTERAKTIVNO GRADIVO

INTERAKTIVNE NALOGE Naloga 1: Naloga 2: Naloga 3: Nalaganje … Viri in literatura uporabljena v projektni nalogi:  Safe.si. (b.d.). Spletni in mobilni bonton oz. etiketa. https://safe.si/nasveti/obnasanje-na-spletu/spletni-in-mobilni-bonton Spletnik. (11. 8. 2021). Bonton na spletu. https://spletnik.si/blog/bonton-na-spletu/ 

Interaktivne naloge na temo spletnih prevar

SPOMIN Spomin_spletni bonton by Maja Dobravec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 KRIŽANKA Križanka_spletne zlorabe by Maja Dobravec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 KVIZ https://quizizz.com/join/quiz/62b0bd8349a49e001ec024b5/start?studentShare=true Kviz_spletni bonton by Maja Dobravec is licensed under...

Dostopnost