Avtor: Klaaklee

Recikliranje in ločevanje odpadkov

Razred: 4. razred Predmet: Naravoslovje in tehnika Tematski sklop: Spreminjanje lastnosti snovi Vsebina: Ločevanje in recikliranje odpadkov Cilji: Recikliranje in ločevanje odpadkov by Klaaklee is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 Namen, oziroma glavni cilj...

LOČEVANJE, ZBIRANJE IN RECIKLIRANJE ODPADKOV-infografika

Razred. 4. razred predmet: Naravoslovje in tehnika Tematski sklop: Spreminjanje lastnosti snovi Vsebina: Ločevanje in recikliranje odpadkov Cilji: Čez celotno projektno nalogo se je nabralo kar nekaj različnih podatkov na izbrano temo. Vse ključne...

POSTOPKI LOČEVANJA in RECIKLIRANJA ODPADKOV-fotografski material

Razred: 4. razred Predmet: Naravoslovje in tehnika Tematski sklop: Spreminjanje lastnosti snovi Vsebina: Ločevanje in recikliranje odpadkov Cilji: Učenec 4. razreda si bo s slikovnim gradivom iz 1. dela projektne naloge lažje predstavljal in...

Dostopnost