Ločevanje odpadkov

Predmet: Spoznavanje okolja

Povezava do učnega načrta predmeta: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf

Učni sklop: Okoljska vzgoja

3. razred

Operativni učni cilji:

 • znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo,
 • znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo,
 • vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za nekatere ugodne in za druge škodljive,
 • vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem
 • življenju nastajajo odpadki,
 • znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za
 • varovanje in vzdrževanje okolja,
 • spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje,
 • poznajo glavne onesnaževalce in posledice
 • onesnaženja vode, zraka in tal.

Uporabljene aplikacije: PhotoScape X

Pomeni digitalne tehnologije za učitelja:

Digitalna tehnologija je povsem spremenila svet, njegovo delovanje in sporazumevanje. Kot bodoča učiteljica razrednega pouka se zavedam, da je pomembno, da se s tehnologijo tudi sama spoznam in jo znam uporabljati ter z njo upravljati. Z njo si lahko veliko pomagamo in naše delo olajšamo, zavedati pa se moramo, da je uporaba digitalne tehnologije lahko tudi nevarna in moramo pri tem biti previdni. Na spletu preži veliko nevarnosti, zato je pomembno da svojih podatkov in svoje digitalne identitete ne dajemo povsod, ter jo imamo le na programih katere poznamo in zanje vemo da niso nevarni. Pozorni moramo biti tudi na določene programe, obvestila itd., ki se nam zdijo sumljivi in neresnični, saj so tej pogosto lahko del različnih spletnih prevar. Kot že omenjeno nam tehnologija lahko pripomore na različnih področjih poučevanja. Uporabljamo jo lahko pri izdelavi različnih predstavitev, iskanju fotografij in posnetkov za boljše razumevanje učencev, prav tako pa lahko veliko stvari bolj nazorno prinazorimo. Uporabljamo lahko različne programe, od tistih enostavnejših ter osnovnejših, do malo bolj specifičnih. Prav tako nam tehnologija omogoča hitro in učinkovito komunikacijo s starši in tudi ostalimi sodelavci ter delavci na šoli. Pozorni pa moramo biti na to, kaj na spletu počnemo v prostem času in izven delavnega okolja, saj lahko ima to zelo velik vpliv na naše delo in ugled. Pomembno je tudi, da pri naši aktivnosti na spletu, spletnih omrežij itd., ne vključujemo slik in posnetkov otrok, brez dovoljenja njihovih staršev.

Pomeni slikovnega gradiva:

To, da je besedilo, razlaga, predstavitev itd. opremljeno s slikovnim gradivom je zelo pomembno, sploh pri mlajših otrocih, ki nimajo še tako veliko znanja. Pri temi ločevanje odpadkov, jim bo slikovno gradivo v veliko pomoč, saj je na tak način predstavljenih veliko stvari, ki so mogoče težje razumljive. V splošnih ciljih predmeta spoznavanje okolja je vključeno tudi aktivno učenje, v katerega bi lahko vključili tudi različne fotografije. Z videnimi fotografijami lahko tudi učno snov povežejo z vsakdanjim življenjem in sami pomislijo, kje lahko določeno temo zaznajo. Za razumevanje dogajanja, kot je na primer onesnaževanje okolja z odpadki v širšem svetu, pa jim lahko razložimo s pomočjo fotografij, da jim jasno pokažemo, kar smo želeli razložiti. S slikovnim gradivom jim lahko tudi prikažemo posledice, ki lahko nastanejo ob nepravilnim ravnanjem z odpadki.

Ločevanje odpadkov v Ljubljani” by MZaplotnik is licensed under CC BY-SA 3.0 .

Millberry Union compost, recycling, and trash bins” by frankfarm is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 .

Pridobljeno s pixaby licenco

Pridobljeno s pixaby licenco

Battery Recycling” by moria is licensed under CC BY 2.0 .

Ločevanje odpadkov © 2024 by dj19675 is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

Refleksija dela in samovrednotenje:

 • Pri prvi projektni nalogi sem razvila veliko novega znanja in sposobnosti. Naučila sem se uporabljati program PhotoScape x, s katerim se lahko ureja fotografije. Prav tako sem usvojila znanje urejanja fotografij, spreminjanja velikosti, svetlobe, barv itd. Poznala sem program Beta chooser in se naučila delati licence za lastne fotografije, kar mi bo v prihodnosti še posebej prišlo prav. Prav tako pa sem spoznala programe kot je na primer Pixabay, preko katerega lahko pridobivamo fotografije in spoznala, katere fotografije lahko uporabljamo, ker nam licenca to dovoljuje.
 • Če bi imela več časa, bi poskusila vse fotografije sama pridobiti in bi najverjetneje posnela boljše in bolj konkretne fotografije.
 • Največ časa sem posvetila urejanju in iskanju primerni fotografij, ter urejanju licenc zanje. Ta del naloge mi je bil tudi najtežji in težko sem ga dokončala.
 • Glede na kriterije ocenjevanja mislim da sem svoje delo opravila, naredila sem vse potrebne stvari, uredila licence, naredila licence za lastne fotografije. Zapisala sem vse kar je bilo potrebno in vključila svoje lastno mnenje ter poglede.
 • Tekom študijan mi bo urejanje slik in pridobivanje licenc zanje prišlo zelo prav. Veliko je nalog, ki jih moramo opraviti, za katere je dobro da so priložene tudi različne slike za lažje razumevnaje. Sedaj pa bom lahko če bom želela, dodala še kakšne lastne slike, saj zdaj vem kako se te uredi in kako je dobro da je slika slikana ter na kaj moram biti pri tem pozorna. Tudi na moji poklicni poti mi bo znanje prav prišlo, saj je za učence dobro da je njihovo gradivo opremljeno z čim več slikami za lažje razumevanje, pa tudi zato, da je učenje zanje bolj zanimivo in privlačno.
 • Pri projektu mi je bilo najljubše zapisati moje lastno mnenje in na koncu naloge tudi refleksijo. Najmanj ljubše pa mi je bilo vse v povezavi s fotografijami, od pridobivanja le teh, do urejanja in pridobivanja licence. Nikoli nisem bila ljubiteljica fotografiranja, programov v katerih slike lahko urejaš, saj je to nekaj na kar se ne spoznam in za to nimamo občutka. Vso urejanje slik mi je bilo zato dolgotrajno in zapleteno.
 • V definiciji projekta ne bi ničesar spremenila, saj je celoten projekt zelo dobro zasnovan in prinese zelo veliko novega znanja.
(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost