Avtor: ninđa želva

Infografika

Izdelek Infografike na temo Varnost na spletu: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. V PDF obliki dostopno na: Varen splet POSTOPEK Za izdelavo infografike sem uporabila program Canva. Za začetek sem...

Infografika

če želiš biti varen na spletu, sledi mojemu nasvetu! This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

V tem prispevku bom prikazala postopek obdelave dveh fotografij s programom Photoscape in izdelavo slikovnega gradiva s programom Inkscape. RASTRSKA GRAFIKA (1.slika) Pred obdelavo: To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna. PO obdelavi:...

Kreiram Splet

Kreiram splet Sem Nina in imam 19 let, sem študentka 1. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni pouk. Študij poteka v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi 16. Za omenjeni študij sem se odločila zato, ker me...

Dostopnost