Gremo na potep, s kolesom v promet!

Spoznavanje okolja, 3. razred

Tematski sklop: PROMET

Učni cilj: učenci razložijo pomen prometnih znakov, pomembnih za vedenje kolesarjev

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA RAZREDNEGA POUKA

V današnji, vedno bolj digitalizirani družbi je razvijanje digitalne kompetence izredno pomembno. Zmožnost uporabe digitalne tehnologije je ključna ne le v zasebnem življenju, temveč tudi na poklicni poti. Pomembno se mi zdi, da smo kot bodoči učitelji dobro usposobljeni tudi na področju digitalnih spretnosti, saj nam to lahko odpre nove možnosti pri pripravi na učno uro in posledično tudi pri delu z učenci v razredu. S pomočjo digitalne tehnologije lahko ustvarimo spletna sodelovalna okolja, učni material (učni listi, različne predstavitve, avdio- in videoposnetki) ter pouk naredimo zanimivejši za učence. Pripomore tudi k lažji in učinkovitejši komunikaciji ter obveščanju staršev, pripravi raznih poročil in seminarjev, pa tudi sodelovanju in povezovanju z ostalimi učitelji (znotraj in zunaj kolektiva). Poleg tega pa moramo biti pri uporabi digitalnih tehnologij tudi odgovorni in pazljivi. Pri objavljanju na osebnem profilu družbenih omrežij je potrebno vzeti v zakup, da so učitelji javne osebe ter da si javnost (delodajalci, kolegi, starši, učenci) na podlagi objavljenega ustvari različna mnenja in predstave o tej osebi. Pomembno je tudi zavedanje o tem, kaj kot učitelji lahko objavimo in česa ne (slike učencev na Instagram profilu) ter kompetentno znanje o avtorskih delih, pravicah in licencah. Glede na to je smiselno, da pred objavo dobro premislimo, ali je njena vsebina primerna, saj se nekaj, kar enkrat objavimo na splet, zelo težko popolnoma odstrani (digitalni odtis).

(OTROCI) KOLESARJI V PROMETU

Do uspešno opravljenega kolesarskega izpita v 5. razredu otroci še ne smejo samostojno sodelovati v prometu, ampak morajo kolesariti v spremstvu odrasle osebe, ki skrbi za njihovo varno udeležbo. Poleg tega pa morajo imeti ustrezno opremo in tehnično brezhibno kolo.

Slika je pridobljena s pixabay licenco.

OBVEZNA KOLESARSKA OPREMA

Obvezno kolesarsko opremo delimo na opremo za kolo in opremo za kolesarja. V prvo skupino spadajo kolesarski zvonec, sprednja (bela) in zadnja (rdeča) luč, delujoča sprednja in zadnja zavora ter odsevniki na pedalih in kolesu. V drugo skupino uvrščamo kolesarsko čelado, ki je obvezna za vse kolesarje do 18. leta starosti, priporočljiva pa je tudi kasneje. Pomembno je tudi, da izberemo dobro vidna (odsevna) oblačila.

Obvezna kolesarska oprema by Lama is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

PROMETNI ZNAKI IN OZNAČBE, POMEMBNE ZA KOLESARJE

Prometni znaki usmerjajo promet, zaradi česar je njihovo poznavanje in dosledno upoštevanje izredno pomembno za varno in učinkovito potekanje prometa. Spodaj je navedenih nekaj prometnih znakov, ki še posebej pomembni za kolesarje.

ZNAKI ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE

Ustavi – To je znak osemkotne oblike, z belo obrobo, rdečo notranjostjo in belim napisom STOP. Pred tem znakom se moramo vedno ustaviti.

Prepovedan promet v obeh smereh – Ta znak je okrogle oblike, z rdečo obrobo in belo notranjostjo. Označuje cesto ali del ceste, kjer je promet od znaka naprej prepovedan v obeh smereh.

Prepovedan promet v eno smer – Znak je okrogle oblike in rdeče barve, na sredini pa ima bel pravokotnik. Nakazuje, da je promet na cesti ali delu ceste od znaka naprej v določeni smeri prepovedan.

Prepovedan promet za kolesa – Ta znak je okrogle oblike, ima rdečo obrobo, belo notranjost in znak za kolo. Pomeni, da je od znaka naprej promet prepovedan za kolesa.

Križišče/ cestni priključek s prednostno cesto – Ta znak ima trikotno obliko, rdečo obrobo in belo notranjost. Znak nam pove, da smo na neprednostni cesti in imajo prednost vozila na prednostni cesti. V primeru, da na prednostni cesti ni nikogar, lahko peljemo naprej in se ni treba ustaviti.

ZNAKI ZA OBVESTILA

Prednostna cesta – Znak ima belo obrobo in rumeno notranjost. Pomeni, da smo na prednostni cesti in imamo prednost pred vozili na stranskih cestah. Kljub temu pa moramo biti še vedno pozorni na ostale udeležence v prometu.

Enosmerna cesta – Ta znak je modre barve, na sredini pa ima belo puščico. Nakazuje, da na tej cesti ali delu ceste promet poteka le v eno smer.

ZNAKI ZA OBVEZNOST

Kolesarska pot ali steza – Znak je okrogle oblike in modro barve, v središču pa je z belo narisano kolo. Označuje, da je cesta/ pot naprej od znaka namenjena le kolesarjem. Če je ta znak prečrtan z rdečo črto, to pomeni, da se tam kolesarska pot ali steza konča.

Površina za promet pešcev in kolesarjev – To je znak okrogle oblike in modre barve, na sredini pa ima sliko pešca in kolesarja. Označuje, da gre za površino, namenjeno pešcem in kolesarjem, na kateri ni ločenih pasov zanje. V primeru, da je ta znak prečrtan z rdečo črto, to pomeni, da se površina za promet pešcev in kolesarjev tam konča.

Krožni promet – Znak je okrogle oblike in modre barve, na njem so narisane 3 bele puščice, ki nakazujejo smer, v kateri poteka promet (nasprotna smer urinega kazalca).

ZNAKI ZA NEVARNOST

Kolesarji na vozišču – Je trikotne oblike, z rdečo obrobo, belo notranjostjo in znakom za kolo v središču. Ostale udeležence v prometu opozarja, da so na tej cesti ali delu ceste pogosto kolesarji.

Prometni znaki by Lama is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Poleg prometnih znakov pa so za kolesarje pomembne tudi talne označbe na cestah (pas za kolesarje), prehodi za kolesarje in kolesarski semafor.

Sliki sta pridobljeni s pixabay licenco.

REFLEKSIJA DELA IN SAMOVREDNOTENJE

Projektna naloga mi je predstavljala izziv, saj do sedaj še nikoli nisem ustvarila spletne objave, vendar pa sem se skozi ta proces naučila tudi veliko novega. Na začetku sem potrebovala nekaj časa, da sem ugotovila, kako to spletno mesto deluje, potem pa je kreiranje objave postalo lažje in učinkovitejše. Naučila sem se, kako izbrati ustrezne kategorije in oznake, kako objavo ter njene elemente označiti s primernimi licencami in kako ustvariti fotografije ter jih urediti s pomočjo programa Photoscape X. Naučila sem se tudi, katere slike lahko uporabim v projektni nalogi ter katere so avtorsko zaščitene.

Če bi imela več časa, bi določene prometne znake fotografirala znova, saj naravna svetloba pri nekaterih ni najboljša (fotografije so bile posnete ob različnem vremenu). Ustvarjanju in urejanju fotografij sem posvetila tudi največ časa, saj sem si prizadevala, da bi bili končni izdelki čim večje kakovosti, vendar pa menim, da bi nekatere lahko še izboljšala. Res pa je tudi, da na nekatere dejavnike nisem mogla vplivati, npr. postavitev prometnega znaka in njegova okolica.

Glede na podan kriterij ocenjevanja mislim, da sem projektno nalogo dobro opravila, saj sem vanjo vključila vse točke, ki so bile zahtevane. Seveda pa se vedno najde prostor za napredek, kar pri svojem delu vidim v izboljšanju kakovosti avtorskih fotografij.

Znanje, pridobljeno pri projektni nalogi, se mi zdi zelo praktično uporabno. Prav mi bo prišlo pri nadaljnjih projektnih nalogah, pa tudi pri pisanju in ustvarjanju seminarskih nalog, predvsem pri izbiri ustreznega slikovnega gradiva. Pridobljeno znanje pa bom lahko uporabila tudi na poklicni poti, in sicer pri različnih projektih, objavah na spletni strani šole (obvestila za starše, ekskurzije) in ustvarjanju kakovostnih fotografij kot učni material.

Pri tej projektni nalogi mi je bilo najbolj všeč urejanje fotografij, saj sem lahko preizkušala različne učinke, ki so bili na voljo v programu in nato izbrala najboljše izdelke. Celoten projekt mi je bil zelo všeč, zato ne bi spremenila veliko. Vključila bi le možnost izbire ostalih tem, ki niso nujno v učnem načrtu, pa bi bile kljub temu zanimive in poučne za učence.

POVEZAVE IN APLIKACIJE UPORABLJENE V PROJEKTNI NALOGI

Arnes splet

Arnes učilnice – prometni znaki

Beta licence chooser

Pixabay

Photoscape X

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa. (b. d.). Otroci kot udeleženci v prometu. Otroci – Agencija za varnost prometa – AVP (avp-rs.si)

Kolesarski center JB. (b. d.). Kolesarska oprema. Kolesarska oprema | obvezna zaščitna oprema idr. | spletna trgovina (vsi.si)

Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. (2011). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf (gov.si)

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost