Svet glasbil – fotografski material

Razred: 3. in 4. razred

Predmet: Glasbena vzgoja

Cilji: učenec prepoznava glasbila in njihov zvok (harmonika, klavir, violina, violončelo, kitara, kljunasta flavta, trobenta, boben, oboa…) ter razlikuje posamezna glasbila v instrumentalnih skupinah.

Kitara by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Klavir by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Notranjost klavirja by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Harmonika by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Harmonika – naramnice by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Violina by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Violinski lok by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Bobni by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Bobnarske palice in metlice by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Flavta by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Flavta – posamezni deli by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Trobenta by nixipixi is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITEJA RAZREDNEGA POUKA:

Digitalna tehnologija je postala ključna sestavina sodobnega izobraževanja, ki pomembno vpliva na učni proces v razredu. Za novo učiteljico razrednega pouka je poznavanje in spretna uporaba digitalne tehnologije bistvenega pomena za učinkovito vodenje pouka ter ustvarjanje dinamičnega, interaktivnega in prilagodljivega učnega okolja.

Interaktivna učna orodja, aplikacije in spletne platforme omogočajo učiteljici, da ustvari dinamične lekcije, ki privabijo pozornost učencev in spodbujajo njihovo sodelovanje. Učiteljica razrednega pouka lahko individualizira učne poti glede na potrebe posameznih učencev. Z uporabo aplikacij in spletnih platform lahko učiteljica prilagodi učno gradivo glede na različne ravni znanja in tempo učenja. To omogoča učencem, da napredujejo v skladu s svojimi sposobnostmi in se hkrati zagotovi, da vsak učenec dobi potrebno podporo. Preko digitalnih virov dostopa do obsežne knjižnice vsebin, ki lahko obogati in razširi učne izkušnje učencev. S pomočjo spletnih enciklopedij, interaktivnih multimedijskih vsebin in virtualnih ekskurzij lahko ustvari stimulativno učno okolje, ki spodbuja radovednost in raziskovalni duh pri učencih. Poleg tega pa digitalna tehnologija omogoča tudi boljšo komunikacijo med učiteljico, učenci in njihovimi starši. Spletni portali in aplikacije za komunikacijo omogočajo hitro in učinkovito izmenjavo informacij ter omogočajo redno spremljanje napredka učencev.

Obstajajo pa tudi negativne plati uporabe digitalne tehnologije. Naš digitalni odtis lahko vpliva na naš ugled. To je lahko še posebej pomemben dejavnik pri iskanju zaposlitve. Negativne informacije ali slike, ki krožijo na spletu, lahko škodijo naši karieri in osebnemu življenju, zato moramo biti pazljivi na to kaj objavljamo, posredujemo in komentiramo.

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE:

V ob izvajanju projektnega dela sem se naučila veliko. Za začetek zem izvedela za veliko koristnih spletnih strani in aplikacij, katere so mi pomagale pri urejanju fotografskega materiala in kreiranju licenc. Uporabljati sem se naučila Arnes splet, PhotoScapeX, Pixabay, za oblikovanje licenc pa Beta licence chooser. Ker pa mi je svet tehnologije malo manj znan, sem imela nekaj majših težav. V veliko pomoč mi je bila profesoričina razlaga na vajah. Če bi imela več časa, bi lahko pridobila več slik različnih glasbil za fotografski material. Največ svojega časa sem posvetila pridobivanju slik. Želela sem uporabiti slike čim več različnih glasbil in pri nekaterih dodala tudi pripomočke s katerimi iz njih izvabljamo zvok ter slike podrobne sestave. Čeprav slike niso popolne, se mi zdijo nazorne in sem z njimi zadovoljna. Verjamem, da mi bo ta projektna naloga prišla prav v prihodnosti bodisi na moji poklicni poti ali osebnih projektih. Izvedela sem nekaj novih podatkov o glasbilih in ob stiku z njimi dobila boljšo predstavo o njihovem izgledu. Fotografski material bom lahko nekoč tudi uporabila v svojem razredu. Pri projektu mi je bilo najljubše urejanje slik in svoje spletne strani. Dobila sem tudi priložnost zaigrati na zgoraj predsstavljene instrumente. Manj sem bila navdušena nad navajanjem virov in licenc, zaradi pomanjkanja znanja na tem področju. Pri projektu si želela bolj podrobno obrazložene posamezne korake. Tudi časovno se mi zdi da bi mu lahko namenili več časa in nekoliko podaljšali rok oddaje.

UPORABLJENE POVEZAVE, VIRI IN LITERATURA:

https://chooser-beta.creativecommons.org/

http://x.photoscape.org/

Holcar, A. idr. (2011). Program osnovna šola glasbena vzgoja učni načrt. Pridobljeno (29.3.2024) iz Zavod RS za šolstvo: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_glasbena_vzgoja.pdfhttps://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_glasbena_vzgoja.pdf

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost