ŽIVALI NA KMETIJI

POGLED NA POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA RAZREDNEGA POUKA

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka se mi zdi zelo pomemben, saj že poučevanje v nižjih razredih vedno bolj poteka s pomočjo tehnologije. Vedno mlajši učenci se že spoznavajo z njo in če želimo učinkovite rezultate pri pouku, jim moramo prisluhniti in jim učno snov podati tako, da se jim čim bolj približamo. To lahko dosežemo z raznolikostjo podajanja učnih vsebin. Digitalna tehnologija nam omogoča ogromno interaktivnih, drugačnih, zanimivih oblik podajanja le-teh. Učenci tako lahko dlje časa ostanejo skoncentrirani in si snov lažje zapomnijo. Tehnologija bo vedno bolj zaznamovala naše življenje, zato se mi zdi pomembno, da bom kot bodoča učiteljica otroke znala pripraviti tudi na tovrstne izzive. Učitelj je otroku zgled. Če ima učitelj pozitiven odnos IKT tehnologije, ga bo prenesel tudi na otroke in s tem posledično v njih vzbudil zanimanje za odkrivanje tega področja. Z učenci se moramo pred samim začetkom uporabe tehnologije predvsem veliko pogovarjati, da ne bi prišlo do nevšečnosti in strahu pred samo uporabo. Seznaniti jih moramo tudi z vsemi negativnimi lastnostmi in pastmi, ki jih lahko doletijo med uporabo digitalne tehnologije. Upoštevanje načela digitalnega odtisa je ključno za učitelje pri objavljanju podatkov na spletu, saj lahko digitalni odtis učencev vpliva na njihovo prihodnost in varnost na spletu. Učitelj naj zelo pazljivo ravna s podatki učencev in se izogiba objavljanju osebnih informacij, kot so imena, naslovi, številke telefona. Raje naj uporablja vzdevke ali inicialke učencev. Pred objavo fotografij ali videoposnetkov učencev je pomembno pridobiti dovoljenje staršev ali skrbnikov. Prav tako naj učitelj loči svoj osebni profil na družbenih omrežjih od profila, ki ga uporablja v poklicne namene. Na osebnem profilu naj ohranja zasebnost in se izogiba deljenju informacij ali slik, ki bi lahko vplivale na njegov profesionalni ugled. Učitelj naj ohrani profesionalno digitalno identiteto na vseh platformah, kjer je prisoten. To pomeni, da naj uporablja enako uporabniško ime ali vzdevek ter skrbi za kakovostno in primerno vsebino.

Predmet: spoznavanje okolja

Razred: 3.

Učni cilji:

  • Organizacija pouka, ki bo omogočal razvijanje sposobnosti: primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja, zapisovanja podatkov, napovedovanja in sklepanja, eksperimentiranja ter sporočanja.
  • Spoznajo življenje in delo na kmetiji po letnih časih.

Krave v štali by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Krava v štali od bližje by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Race na travniku by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Race na travniku od bližje by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kokoši v kletki by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kokoši v kletki od bližje by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Pes čuvaj by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Pes čuvaj od bližje by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Konja v boxu by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Rjav konj od bližje by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Bel konj v boxu by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Bel konj v boxu od bližje by Elika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

REFLEKSIJA DELA IN SAMOVREDNOTENJE

Učenje je proces, ki poteka vse življenje. Vsaka naloga nam prinese nek nov izziv, ki ga skušamo osvojiti. Tudi projektna naloga kreiram splet mi je prinesla nove izzive. S kreiranjem objav in urejanjem fotografij že imam nekaj izkušenj, zato mi je bilo to v veselje. Naučila sem se ustvariti svojo licenco in jo dopolniti tako, da se le-ta odpre v novem zavihku. Poleg tega sem se naučila, kakšnih dimenzij in velikosti morajo biti fotografije.

Če bi imela več časa, bi se posvetila še vsebini pod slikami in poiskala še več različnih živali. Še bolj bi izpopolnila izgled objave in poiskala kakšne dodatne zanimivosti, ki bi otrokom pritegnile pozornost.

Največ časa sem posvetila urejanju fotografij, ker so temelj projektne naloge in z urejanjem slik se ukvarjam že dlje časa, zato sem še bolj pozorna na vse podrobnosti. Veliko časa mi je vzelo tudi ustvarjanje fotografij, saj sem se morala najprej dogovoriti za obisk kmetije in dovoljenje, da fotografije živali uporabim za namene študija. Šla sem na bližnjo kmetijo v naši vasi.

Menim, da sem natančno sledila vsem navodilom in se poglobila v vsak korak izdelave projektne naloge. Pojasnila sem svoj pogled na pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka, kjer sem upoštevala načela, ki veljajo za objavljanje podatkov na spletu (osebni profil, digitalni odtis, digitalna identiteta). Poiskala sem tudi povezavo med učnimi cilji predmeta in razredom ter učnimi cilji tematike. Objavo sem ustrezno označila s kategorijami in oznakami, ustvarila sem avtorske fotografije, ki sem jih ustrezno poimenovala, nastavila resolucijo in izbrala format. Vse fotografije sem označila z ustrezno licenco, dodala sem povezave na vso programsko opremo in aplikacije, ki sem jih uporabljala.

Pridobljeno znanje bom tekom študija in na svoji poklicni poti lahko uporabljala pri pripravi seminarskih, projektnih nalog, pri ustvarjanju učne vsebine za učence. Prav mi bo prišlo tudi znanje o ustvarjanju lastne licence. Vedela bom, katere fotografije lahko uporabim in katere ne.

Pri projektu sem najraje urejala slike in celoten izgled same objave, saj me to zelo zanima in se s tem ukvarjam tudi v prostem času. Rada imam, če so stvari na svojem mestu in imajo estetski izgled. Malo manj ljub del pa mi je bilo ustvarjanje licenc ter nastavitev resolucije in formata.

Celoten projekt je zelo dobro zasnovan. Vsi koraki so predstavljeni na popolnoma razumljiv način, le pri navajanju virov sem imela sprva nekoliko težav. Vsi opravljeni koraki te pripeljejo do končnega izdelka projektne naloge. Predvsem mi je bilo všeč, ker naloga temelji na fotografijah in ne na besedilu.

UPORABLJENI VIRI

Ministrstvo RS za šolstvo in šport (2011), Program osnovna šola: Spoznavanje okolja, učni načrt, Zavod RS za šolstvo

UPORABLJENE POVEZAVE V PROJEKTNI NALOGI

https://splet.arnes.si/prijava-v-blog-arnes/: ŽIVALI NA KMETIJI https://chooser-beta.creativecommons.org/: ŽIVALI NA KMETIJI http://x.photoscape.org/: ŽIVALI NA KMETIJI https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf: ŽIVALI NA KMETIJI
(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost