Označeno: Google Slides

Orodja za izdelavo multimedijske predstavitve

Pri izdelavi različni multimedijskih predstavitev si pomagamo z različnimi orodji, ki nam omogočajo lažje predstavljanje. Uporaba le-teh je zelo pogosta, zato je pomembno, da poznamo različna orodja s katerimi si lahko pomagamo. PowerPoint Prednosti...

Primerjava programov za multimedijske predstavitve

Dandanes vse več profesorjev in učiteljev uporablja multimedijske predstavitve. Osebno menim, da preveč pedagogov v predavalnicah oziroma učilnica uporablja PowerPoint. Marsikdo niti ne pozna drugih oblik in aplikacij ali pa ne pozna njihovih prednosti in...

Dostopnost