Označeno: projektna naloga

Infografika

Postopek izdelave This work by Paulette is licensed under CC BY 4.0 Preko spletne strani Canva, sem izbrala predlog in ga uredila z ustreznimi slikami in številkami. This work by Paulette is licensed under...

Dostopnost