Označeno: projektna naloga

Interaktivna multimedijska predstavitev – 3. projektna naloga

Spletni bonton © 2022 by  Ava Schollmayer is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 OPIS: Pripravila sem interaktivno multimedijsko predstavitev s pomočjo h5p Course presentation. Celotno predstavitev sem pripravila na Arnes strani vendar sem razno slikovno gradivo obdelala na Apple-ovem...

Kreiram splet

Avtorica: Valentina Merlo Mentorici: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec, asist. dr. Alenka Žerovnik Razredni pouk, Informacijsko-komunikacijske tehnologije, 1. letnik Datum: 23. 3. 2022 Pozdravljeni. Sem študentka 1. letnika pedagoške fakultete v Ljubljani, razredni pouk. Sem Valentina Merlo, stara...

Kreiram splet – 1. projektna naloga

Avtor: Ava SchollmayerMentor: dr. Alenka ŽerovnikNosilka predmeta: dr. Irena Nančovska ŠerbecPredmet: Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta junij 2022 Sem Ava Schollmayer, študentka prvega letnka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti. Z IKT-jem...

Dostopnost