II. Projektna naloga – SLIKOVNO GRADIVO

RASTRSKA GRAFIKA

Program:  PhotoScape
Tema: Digitalna identiteta –  digitalni odtis

1. Primerjava fotografij pred in po obdelavi

Prva fotografija

Licenca Creative Commons

Druga fotografija


Licenca Creative Commons

2. Potek obdelave

Prva fotografija

1. Zmanjšanje slike

Uporabila sem ukaz: Resize – Reduce the longer length: 800 px.

Licenca Creative Commons

2. Obrezovanje slike

Uporabila sem ukaz: Crop – Crop freely, kar mi je omogočilo prosto izbiro pri obrezovanju.

Licenca Creative Commons

3. Modifikacija ozadja in potemnitev figure

Ozadje sem modificirala z ukazi: 
Effect Brush – Grayscale, del slike na katerem ni figura sem posivila; nato sem uporabila Effect Brush – Darken, na figuri, da sem jo potemnila, da pa sem dosegla, da je še bolj izstopila od ozadja, sem izdelek končala z uporabo Effect Brush – Deepen high.

Licenca Creative Commons

Druga fotografija

1. Zmanjšanje slike

Uporabila sem ukaz: Resize – Reduce the longer length: 800 px.


Licenca Creative Commons

2. Obrezovanje slike

Uporabila sem ukaz: Crop – Crop freely, kar mi je omogočilo prosto izbiro pri obrezovanju.

Licenca Creative Commons

3. Zameglitev slike

Za zameglitev obrazov na ekranih telefona sem uporabila Effect Brush – Blur High.

Licenca Creative Commons

4. Filtriranje slike

Z orodjem Gray Scale sem sliko spremenila v črno-bele tone.

Licenca Creative Commons

VEKTORSKA GRAFIKA

Program:  InkScape
Tema: Digitalna identiteta –  digitalni odtis

Licenca Creative Commons

V programu Inkscape sem izdelala volka, saj bo v mojem izdelku infografike predstavljal simbol nevarnosti, ki lahko pretijo na internetu, če nisi dovolj pozoren na sledi, ki jih puščaš na spletišču.

Postopek izdelave

Glava z dodatki

GLAVA – Z orodjem Riši kroge, elipse, loke (F5) sem narisala dve elipsi in nato v vrstici z barvno lestvico  izbrala ustrezno barvo delov.


Licenca Creative Commons

OČI in NOS – Izbrala sem barvo, kontrastno beli barvi, in ponovno z orodjem Riši kroge, elipse, loke (F5) narisala podolgovato elipso, ki sem jo z ukazi Pot-Predmet v pot spremenila v pot, kar mi je omogočilo uporabo Uredi pot po vozliščih (F2).  Ko sem dobila ustrezno obliko sem lik prestavila na glavo, ga ponovno z orodjem Uredi pot po vozliščih (F2) prilagodila obliki glave, ter v vrstici z barvno lestvico spremenila v belo barvo. Nato sem dobljeni lik zrcalila z ukazom Vodoravno prevrni izbrane predmete (H), tako sem dobila še drugo oko. Nato sem ponovno uporabila vrstico z barvno lestvico in izbrala barvo za zenice in nos, ter nato z orodjem Riši kroge, elipse, loke (F5) oblikovala dva kroga, pri katerih sem si pomagala z držanjem tipke Ctrl, da se ni raztegnil v elipso. Za nos pa sem naredila elipso, ki sem jo nato spremenila v pot in oblikovala z orodjem Uredi pot po vozliščih (F2).Licenca Creative Commons

OČALA – z orodjem Riši kroge, elipse, loke (F5) sem s pomočjo tipke Ctrl oblikovala pravilen krog, ki bo predstavljal lečo očal. Krogu sem oblikovala obris z uporabo Barva poteze – Čista barva, kjer sem izbrala obliko in barvo obrisa, nato pa sem debelino obrisa oblikovala z uporabo  Slog poteze s spremembo širine. Polnilo (lečo očal) pa sem oblikovala z Zapolni – Alfa (prekrivnost) – Svetlost. 
Oblikovan krog sem nato kopirala z ukazom Ctrl-c in prilepila z ukazom Ctrl-v. Tako sem dobila dve leči očal, ki sem jih postavila na ustrezno mesto in nato povezala z lokom, ki sem ga oblikovala s funkcijo Riši krivulje in ravne črte (Premakni + F6) in mu s kopiranjem RGBA kode določila enak odtenek kot ga ima okvir očal (obrobo krogov). Da pa so očala bolj izstopila od telesa, sem spremenila barvo glave.Licenca Creative Commons

POKRIVALO – Ponovno sem izbrala kontrastno barvo beli, da sem lahko oblikovala krog na beli podlagi. Pri tem sem uporabila Riši kroge, elipse, loke (F5) med risanjem sem držala tipko Ctrl, da sem dobila pravilen krog. Krog sem nato večkrat kopirala. Dobljene kroge sem v loku postavila za glavo, pri tem sem si pomagala s Spusti izbrano na dno (konec).
Uhlje sem oblikovala z Riši kroge, elipse, loke (F5), Pot-Predmet v pot, Uredi pot po vozliščih (F2). Barvo sem uskladila z glavo s kopiranjem RGBA kode. Samo obliko uhlja sem kopirala, jo zmanjšala in z uporabo Zapolni –  Svetlost posvetlila odtenek, da sem dobila notranjost uhlja. Vse skupaj sem z desnim klikom na miški in ukazom Združi združila v en element, ga kopirala/prilepila s Ctrl-c/Ctrl-v in ga prezrcalila z Vodoravno prevrni izbrane predmete (H). Oba uhlja sem nato postavila na ustrezno mesto in ju postavila za krožni lok z Spusti izbrano za eno plast (Stran-dol)
Nato sem v Vrstici z barvno lestvico izbrala barvo klobuka, ki sem jo dodatno spremenila z Zapolni. Elipso sem oblikovala z  Riši kroge, elipse, loke (F5), jo nato postavila na ustrezno mesto in z ukazom Spusti izbrano na dno (konec) postavila za krožni lok in glavo. Pokrivalo sem zaključila s spremembo barve krogov v loku.Licenca Creative Commons

ZOBJE – Kopirala sem obliko uhljev, ki sem jih nato predelala z uporabo Uredi pot po vozliščih (F2). Ko sem dobila ustrezno obliko sem jih oblikovala z Barva poteze – Čista barva – Sprememba barve, Slog poteze sprememba širine. Dobljeno obliko sem kopirala s Ctrl-c/Ctrl-v in jih ustrezno razvrstila pod nosom.

Licenca Creative Commons

Trup z dodatki

PLAŠČ- Elipso sem narisala z Riši kroge, elipse, loke (F5), njeno barvo sem uskladila z barvo klobuka s kopiranjem RGBA kode. Nato sem naredila razporek za plašč s spremembo velikosti: Kot med vodoravno in začetno/končno točko loka. Dobljen element sem nato spremenila v pot s Pot- Predmet v pot in ga ustrezno uredila z Uredi pot po vozliščih (F2).

TRUP –  Za podlago trupa sem oblikovala elipso z Riši kroge, elipse, loke (F5), jo uskladila z odtenkom glave – kopiranje RGBA kode, ter jo poslala v ozadje z ukazom Spusti izbrano na dno (konec). Na trup sem dodala kožuh, ki sem ga oblikovala z Riši kroge, elipse, loke (F5), ter ji spremenila Kot med vodoravno in začetno/končno točko loka., da bi dosegla teksturo, sem isti element večkrat kopirala in ga z izmenjujočim odtenkom nalagala drugega  na drugo, pri tem sem uporabila Zapolni – Svetlost. Pri tem sem za pomikanje elementov v ozadje uporabljala ukaz Spusti izbrano za eno plast (Stran-dol).Licenca Creative Commons

OKONČINE- Za taco sem uporabila Riši kvadrate in pravokotnike (F4)Dobljen pravokotnik sem prilagodila velikosti in širini trupa s premikanjem puščic, ki se pojavijo ob kliku na lik. Nato sem ga kopirala/prilepila s Ctrl-c/Ctrl-v in oba lika ustrezno namestila na figuro.
Šapo sem oblikovala iz treh podolgovatih elips, ki sem jih narisala z Riši kroge, elipse, loke (F5). Nagib med njimi sem dosegla s premikanjem robnih puščic, ki se pojavijo ob dvojnem kliku na lik. Na konice elips sem kopirala obliko, ki sem jo uporabila za zobovje in ji spremenila barvo polnila,  in obrobe z  Barva poteze – Čista barva, Slog poteze, Zapolni – Svetlost. Pridobljeno obliko sestavljeno iz treh večih delov sem združila z desnim klikom in ukazom Združi. Združen element sem 3x kopirala in postavila na ustrezno mesto, pri tem sem si pomagala  z zrcaljenjem preko ukaza Vodoravno prevrni izbrane predmete (H) in spremembo nagiba s pomočjo puščic ob dvojnem kliku.

BROŠKA – Za broško sem uporabila eno izmed rož, ki sem jo oblikovala pri izdelku kliničnih vaj – Čebelica. Pri izdelavi sem uporabila: Riši kroge, elipse, loke (F5);  Zapolni – Alfa (prekrivnost).Licenca Creative Commons

Drugi elementi

TIPKOVNICA – Narisala sem pravokotnik z Riši kvadrate in pravokotnike (F4), nato sem z istim orodjem narisala manjše kvadrate in pravokotnike, ki sem jim spremenila barvo in jih namestila na večji pravokotnik. Vse skupaj sem združila z desnim klikom na označene elemente in ukazom Združi. Dobljeno obliko sem nagnila z dvojnim klikom na lik in premikom puščice na krajši stranici pravokotnika. Končano obliko sem premaknila pod volka in uporabila ukaz Spusti izbrano na dno (konec). 

KAPLJE IN LUŽA – Osnovni lik sem oblikovala z orodjem Riši kroge, elipse, loke (F5), ki sem ga nato spremenila v pot z izborom na orodni vrstici Pot -Predmet v pot. V željeno obliko sem ga preoblikovala z Uredi pot po vozliščih (F2). Barvni odtenek pa sem izbrala na vrstici z barvnimi odtenki. 


Licenca Creative Commons

Refleksija in samovrednotenje

Kaj sem se novega naučila v tem projektu?

Ker prej nisem imela izkušenj na tem področju, sem se najprej naučila samo razliko med vektorsko in rastrsko grafiko, nato pa sem se z youtubom naučila uporabo orodji v programih Inkscape in Photoscape. Projekt mi je dal dodatno priložnost, da sem nadgradila pridobljeno znanje iz vaje, preko njega sem preizkusila nove funkcije v omenjenih programih. Postala sem malo bolj suverena pri uporabi programov in oblikovanju izdelkov.

Če bi imela več časa, bi dodala, spremenila, izboljšala…

Če bi imela več časa, bi pri vektorski grafiki dodala še kakšen element oziroma bi izdelala še kakšno dodatno grafiko za prihajajočo ikonografiko. Pri rastrski grafiki bi fotografiji še bolj poglobljeno obdelala, vendar ozirajoč se na izdelke v katerih ju bom uporabila zdajšnja stopnja urejanja zadostuje, zato verjetno nebi kaj dosti spremenila.
Več časa bi mi najbolj koristilo pri pisanju poročila, saj bi določene elemente izdelave opisala bolj podrobno in se bolj posvetila pravilni terminološki uporabi računalniških izrazov. Prav tako bi odstranila morebitne pravopisne in slovnične pomanjkljivosti.

Kateremu delu si posvetila največ časa in zakaj?

Največ časa sem posvetila vektorski grafiki in pisanju poročila. Na področju vektorske grafike sem  novinka, tako sem se lovila pri iskanju samih funkcij in razumevanju njihovega učinka, še posebej pri funkciji Uredi pot po vozliščih (F2), prav tako mi je veliko elementov mojega izdelka vzelo kar veliko časa, da sem jih združila v celoto. Prav tako se nisem morala zadržati pri dodajanju drobnih kozmetičnih detajlov, kar je vsekakor zahtevalo čas.
Pisanje poročila mi je vzelo veliko časa zaradi urejanja in izbiranja fotografij zaslona, ki bi jih lahko smiselno in vsebinsko čim bolj smiselno povezala v razumljivo celoto postopka. Ker tega nisem naredila sproti sem se morala med pisanjem vračati v program, da sem pravilno poimenovala orodja in ukaze.

Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?

Zdi se mi da sem pri vektorski grafiki izbrala dovolj kompleksen motiv, saj je sestavljen iz več elementov, ki prikazujejo uporabo funkcij, ki sem jih uporabila v programu. Prav tako se ta izdelek sklada s tematiko, ki jo bom kasneje uporabljala pri nadaljnjih izdelkih.
Pri rastrski grafiki sem motiva izbrala na podlagi nadaljnjih izdelkov, zato se mi zdi, da so tematsko smiselni, urejanje pa je sovpadalo s sporočilom fotografij.
Dokumentacijo postopkov izdelave sem poskusila narediti v čimbolj smiselnih delih, pri čemer sem se poskusila omejiti na čim manjše število fotografij, ki pa vseeno zajamejo celoto omenjenih ukazov.
Vse fotografije in sam izdelek sem primerno licenčno opremila. Zato menim, da sme nalogo primerno opravila.

Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? 

Kot bodoča učiteljica sem zelo navdušena nad znanjem, ki sem ga pridobila na področju vektorske grafike, saj menim, da mi bo prišlo prav pri izdelovanju motivov za okrasitev učilnice in posameznih simbolov, ki jih bom uporabila pri pouku (delovni listi, popestritev razlage, oblikovanje okrasitve za plakat bralne značke ipd.). Tekom študija in kasneje pri delu mi bo znanje urejanja slik in spreminjanje formata ter velikosti mi bo prišlo prav tekom študija, v bodočem poklicu in tudi pri aktivnostih izven šolskega okvira.

Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? 

Najljubše mi je bilo zbiranje idej in oblikovanje različnih elementov pri vektorski grafiki. Najmanj pa mi je bilo všeč dokumentiranje in opisovanje postopka izdelave, saj mi je vzelo veliko časa, prav tako pa sme včasih med samo izdelavo pozabila na dokumentacijo in sem jo za določene dele morala narediti na koncu. Težko je bilo tudi doseganje visokih pričakovanj, ki sem si jih postavila.

Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? 

Pri tem delu nebi spremenila ničesar, saj se mi zdi, da pokrije vsa področja utrditve znanja in izkušenj v programu. Spodbudil me je k raziskovanju različnih funkcij v programu in me kasneje ob pisanju dokumentacije na nek način prisilil k zapolnitvi orodij.

 

 

Avtorica: A.C.
Mentor: Alenka Žerovnik
Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec
Študijska smer, predmet in letnik študija: Razredni pouk, Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 1. letnik
Fakulteta: Pedagoška Fakulteta
Datum: 19. 5. 2020


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

(Skupno 74 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost