Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

Obe vrsti grafike sta nastali na temo: varnost na spletu.

Sliko sem obdelala s pomočjo programa PhotoScapeX. Risbo pa s pomočjo programa Inkscape.

RASTRSKA GRAFIKA

Fotografija pred predelavo:

Originalna fotografija:
– format: IMG_20210513_114848.jpg
– dimenzija: 2736 x 3648
– velikost slike: 1,9MB
This work by Eva is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 

POSTOPEK PREDELAVE FOTOGRAFIJE:

1. KORAK: Najprej sem sliko naložila v program PhotoScape X. S klikom na orodje “colour” sem sliki popravila svetlobo in kontrast.
2. KORAK: S klikom na orodje “text” sem sliki dodala besedilo. Temu sem dodala oranžno ozadje, da je prišlo besedilo bolj do izraza.
3. KORAK: S klikom na orodje “frame” sem fotografiji dodala še okvir.
4. KORAK: Pred zaključkom sem si zapisala še informacije obdelane slike.
5. KORAK: S klikom na “save” sem sliko shranila. Pred tem pa sem JPEG Quality nastavila na 100, da sem dobila najboljšo kvaliteto.

Obdelana fotografija:

Obdelana fotografija:
– format: IMG_20210513_114841.jpg
– dimenzija: 2736 x 3648
– velikost: 3,6MB
This work by Eva is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 

Sliki pred predelavo v gif:

Originalna slika:
– format: IMG_20210513_123227.jpg
– velikost: 2736 x 2648
– dimenzija: 1,7MB
Originalna slika:
– format: IMG_20210513_123215.jpg
– velikost: 2736 x 2648
– dimenzija: 1,7MB

POSTOPEK IZDELAVE GIF-a:

1. KORAK: Najprej sem obe fotografiji predelala tako, da sem spremenila kontrast in svetlobo.
2. KORAK: V programu kliknemo na orodje “Create GIF”. Na zgornjo polje sem odložila (urejeni) sliki, ki sem jih hotela.
3. KORAK: S klikom na orodje “duration” sem podaljšala čas prikaza posamezne slike.

GIF

VEKTORSKA GRAFIKA

Postopek izdelave:

1. KORAK: S klikom na orodje “riši kvadrate in pravokotnike” (na levi) sem izdelala pravokotnik. Temu sem potem izbrala barvo s klikom na orodje “zapolni”. S klikom na orodje “barvna poteza” pa sem odstranila obrobo.
2. KORAK: S klikom na orodje “riši krivulje in ravne črte” (na levi) sem narisala paralelogram in mu tako kot prej izbrala barvo ter odstranila obrobo.
3. KORAK: Na isti način kot prej sem narisala še majhen paralelogram.
4. KORAK: S klikom na orodje “riši kroge, elipse, loke” (na levi) sem dobila krog, ki sem mu izbrala barvo in odstranila obrobo.
5. KORAK: S klikom na orodji “riši kvadrate in pravokotnike” ter “riši kroge, elipse, loke” (na levi) sem izdelala lik.
6. KORAK: S klikom na orodje “pot” in nato “unija” sem krog in pravokotnik združila v en lik.
7. KORAK: Zelenemu krogu sem dodala še več lik, ki sem jih prej izdelala in to vse skupaj združila (enako kot pri 6. koraku). S klikom na svinčnik (obkrožen na levi) sem narisala lik in temu izbrala barvo ter odstranila obrobo.
8. KORAK: S klikom na obkroženo orodje (“uredi poti po vozliščih) sem ostre robe lika spremenila v mehke. Na ta način sem izdelala usta.
9. KORAK: Ustom sem dodala še zobe. Te sem izdelala s klikom na orodje “riši krivulje in ravne črte”. Obarvala sem jih rdeče in jim odstranila obrobo. Premaknila sem jih v notranjost ust in jih s klikom na orodje “združi” spojila z usti.
10. KORAK: Virusu sem dodala še majhne kroge s klikom na funkcijo “riši kroge, elipse, loke”. Te sem s klikom na orodje “zapolni” obarvala zeleno in jim s klikom na “barvna poteza” odstranila obrobo. Na isti kot v prejšnjem koraku sem jih združila z virusom.
11. KORAK: S klikom na orodje “riši kroge, elipse, loke” sem naredila še oči.
12. KORAK: Celotno risbo sem označila in s klikom na orodje “združi” spojila oči z virusom.
13. KORAK: Na isti način kot v prejšnjem koraku sem združila še virus z računalnikom.
14. KORAK: S klikom na orodje “datoteka” in nato “Export PNG Image” sem risbo izvozila v računalnik. Pred pa sem spremenila še višino in širino risbe.

KONČNI IZDELEK

This work by Eva is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

  1. Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? Naučila sem se obdelati sliko in izdelati risbo. Lažje mi je bilo sliko samo predelati kot pa izdelati čisto svojo risbo. Če kdaj ne bom našla prave slike/risbe za predstavitev ali plakat, zdaj vem, da jo lahko izdelam sama. Prav tako sem ponovila kako se ustvari licenco.
  2. Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Če bi imela več časa, bi se posvetila še podrobnostim (npr.: tipkovnica pri računalniku) in izdelka dodelala do popolnosti.
  3. Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem namenila celotni izdelavi risbe. Vse skupaj mi je vzelo kar veliko časa, saj nekaterih stvari nisem znala (npr.: kako združiti dva lika). Izdelava risbe ni tako preprosta, ampak je na koncu res vredno, saj je izdelek originalen.
  4. Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Menim, da sem nalogo uspešno opravila, saj sem izpolnila vse zahteve, ki so bile predstavljene v kriteriju.
  5. Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Pridobljeno znanje bom lahko uporabila kjer koli in kadarkoli na svoji poklicni poti. Že zdaj, v času študija, bom lahko svoje seminarske naloge ter predstavitve obogatila z raznimi obdelanimi fotografijami in svojimi risbami. V prihodnje pa med učnimi urami in pri izdelavi delovnih listov.
  6. Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Najljubše mi je bilo iskanje zamisli za sliko in risbo ter, da sem lahko pokazala svojo kreativnost in jo izrazila v izdelkih. Nekoliko manj mi je bilo všeč, ko so se mi pri izdelavi risbe s programom InkScape pojavile težave, ki jih nisem znala rešiti. Te sem potem rešila, ampak sem potrebovala več časa.
  7. Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? Projektna naloga mi je bila izredno zanimiva, saj sem bila pri izdelavi svobodna. V definiciji ne bi nič spremenila.

Avtorica: Eva

Študijska smer in letnik: Razredni pouk, 1. letnik

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska-Šerbec

Predmet: Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju (IKT)

Fakulteta: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Datum: 15. 5. 2021

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost