Simboli za označevanje nevarnih snovi na izdelkih za vsakdanjo rabo – fotografski material

PREDMET: Naravoslovje in tehnika

RAZRED: 4. razred

VSEBINA: razvrščanje snovi in lastnosti snovi

UČNI SKLOP: snovi

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA

Digitalna tehnologija bodočemu učitelju pomaga pri ustvarjanju dinamičnega, prilagodljivega in učinkovitega učnega okolja, ta pa spodbuja učenje in razvoj učencev. Omogoča mu dostop do različnih virov in orodij, katera pouk naredijo zanimivejša in raznovrstna. Ob uporabi spletnih virov pa morajo učitelji seveda upoštevati pravila oz. načela varnosti in zasebnosti. Pravilno je potrebno ravnati tudi s svojo digitalno identiteto. Je ključnega pomena za bodočega učitelja, saj je lahko orodje za gradnjo profesionalnega ugleda in omogoča povezovanje z učenci in njihovimi starši. Odražati mora strokovnost, etiketo ter vrednote učiteljskega poklica. Spoštovati je potrebno avtorske pravice in avtorje dosledno navajati. S pravilno in učinkovito rabo, lahko tako učitelji izboljšajo kvaliteto pouka in ga tudi popestrijo. Digitalni odtis je odtis oz. sled, ki jo učitelj pušča na spletu. to vključuje vsebine, ki jih le-ta objavlja, komentarje, slike in druge aktivnosti. Odtis je potrebno skrbno nadzorovati, saj to lahko vpliva pri ugledu in tudi pri možnosti zaposlitve.

Otroci v 4. razredu spoznavajo simbole za označevanje nevarnih snovi in jih prepoznati na izdelkih za vsakdanjo rabo. Učenec mora znati razložiti posledice neustreznega ravnanja s takšnimi snovmi. S tem pridobi potrebno znanje, da z izdelki za vsakdanjo rabo, na katerih so ti znaki, ustrezno previdno ravna.

Slika je pridobljena s pixabay licence

Hazardous Signs” by Theen … is licensed under CC BY-NC-SA 2.0 .

Znaki za nevarne snovi by Jan is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

OPIS ZNAKOV

Na zgornjih slikah so prikazani znaki za jedke snovi, za vnetljive, za onesnaževanje okolja, za splošno nevarnost, strupeno, radioaktivno, smrtno nevarno ter tudi dva malo starejša znaka, ki prikazujeta, da se snov ne sme hraniti nad višino 1 metra in pa vnetljivo.

Glede na učni načrt za 4. razred lahko znake za nevarne snovi predstavimo na več načinov. Uporabimo lahko slike ali risbe, ki predstavljajo nevarnosti in s pomočjo slik razložimo pomen znakov. Pogovarjamo se lahko o vsakdanjih situacijah, kjer se s takimi snovmi srečamo in hkrati poudarimo kako te znake prepoznati in kako se nepotrebnim nevarnostim tudi izogniti. Za stalno opominjanje pa lahko ustvarimo tudi plakate ter jih postavimo v učilnico, da jih učenci hitro lahko opazijo in se opominjajo ter pomnijo. Zelo pomembno je, da je poučevanje o nevarnih snoveh prilagojeno starosti učencev in da je učenje osredotočeno na praktičnih primerih, z vključenim aktivnim sodelovanjem in razumevanjem.

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

Pri poučevanju znakov za nevarne nsovi v 4. razredu sem se osredotočil na ustvarjanje prilagojenega in razumljivega okolja za učence. Razmišljal sem o tem, kako najbolje predstaviti simbole in njihove pomene ter kako spodbuditi učence k razmišljanju o varnosti v vsakdanjem življenju. Ob razmišljanju o pomenu digitalne tehnologije za bodočega učitelja sem se zavedal, da lahko ta orodja izboljšajo poučevanje in učenje. Ta tehnologija omogoča prilagodljivejše in interaktivnejše izkušnje za učence, hkrati pa olajša delo učitelja pri načrtovanju, ocenjevanju in sledenju napredka učencev. Omogoča tudi dostop do raznovrstnih virov ter gradiv za poučevanje.

Če bi imel več časa, bi definitivno izboljšal slike v galeriji, mogoče dodal več raznovrstnih slik. Največ časa sem posvetil načinu kako to snov predstaviti učencem, da bo za njih najbolj interaktivna, a hkrati učinkovita. Svoje delo ocenjujem z 9. To znanje bom lahko uporabil pri predmetu naravoslovje in tehnika, v času študija pa pri predmetu kemija. Znanje o pomenu digitalne tehnologije pa bom lahko uporabljal nenehno, saj smo v celoti obdani s tehnologijo. Najljubše mi je bilo ustvarjanje spletne strani, ustvarjanje nekaj novega, učenje nečesa česar še nisem počel. Najmanj ljubo mi je bilo iskanje materiala za slike ter ustvarjanje galerije. V definiciji projekta bi spremenil kakovost slikanega.

UPORABLJENE POVEZAVE:

Beta license chooser

Arnes splet

Učni načrt

Pixabay

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost