PROMETNI ZNAKI ZA PEŠCE IN KOLESARJE V OKOLICI ŠOLE

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka

Učitelji razrednega pouka se dandanes pri pripravi gradiva za svoje učence na dnevni ravni soočajo z uporabo digitalne tehnologije – največkrat po spletu iščejo fotografije, s katerimi bi učencem lahko čimbolj približali znanje ali jim omogočili interaktivno učenje. Pri urejanju pridobljenega materiala v smiselno celoto se poslužujejo različnih programov kot so Word, PowerPoint, Canva… Pri tem ustvarjajo tudi lastne izdelke za katere si lahko pridržujejo vse avtorske pravice, poleg tega pa morajo biti pozorni še na to, da jih pri iskanju gradiva niso kršili komu drugemu. Pomembno je tudi, da znajo razločiti verodostojne in varne spletne objave od tistih ki niso, še posebej če iz njih morda črpajo vsebino za svoje učne ure.

Tudi s starši so neprestano v komunikaciji – največkrat preko komunikacijskih kanalov kot je mail. Poleg tega pa je njihov digitalen odtis viden še na ostalih spletiščih, kot je npr. Google, ali na raznoraznih družabnih omrežjih, kot je npr. Facebook. Učitelji so učencem vzgled, z njimi med tednom preživijo največ časa – ali so glede na njihov digitalni odtis v spletu vredni zaupanja staršev? Pomembno je, da so pozorni na primernost svojih objav in na svoj osebni profil, saj je le-ta viden širši javnosti.

Učni cilji

Dobro poznavanje prometa v okolici šole je za prvošolce ključnega pomena, saj v prvih razredih osnovne šole otroci postajajo vse bolj samostojni, boljše poznavanje prometa pa omogoča večjo varnost. Na podlagi učnega načrta v 1. razredu osnovne šole pri predmetu Spoznavanje okolja učenci med drugim tudi opazujejo in spoznajo prometne poti v okolici šole, poznajo varno pot v šolo, znajo opisati, kaj pomenijo prometni znaki, pomembni za pešce in kolesarje v okolici šole, poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, kjer ni pločnika, prečkanje ceste ipd.) ter razumejo pomen vidnosti v prometu, v povezavi z ustavljanjem vozila in nošenjem rumene rutice oz. uporabo kresničke. V tej objavi sem se najbolj osredotočila na poznavanje prometnih znakov, pomembnih za pešce in kolesarje v okolici šole.

Prometni znaki za pešce in kolesarje v okolici šole by anka is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Samovrednotenje ali samorefleksija

Ob ustvarjanju te projektne naloge sem se naučila kako obsežno je lahko delo za tako objavo, saj v resnici zahteva kar nekaj sprotnega opazovanja in fotografiranja. V enem dnevu bi težko poiskal vse potrebne fotografije in jih uredil v prispevek. Če bi si vzela več časa, bi morda natančneje precenila pomen zajemanja kakovostnih in nazornih fotografij, saj se mi trenutne zdijo preveč obrezane in vizualno neprivlačne, nenazorne. Kljub dolgotrajnem fotografiranju, pa mi je največ časa vzelo urejanje licence in navajanje virov, ker mi ves postopek še ni blizu. To je bil hkrati tudi moj najmanj ljub del te projektne naloge, medtem ko sem v pisanju besedilnih pojasnil še najbolj uživala. Vnaprej bom vsekakor poskušala biti bolj pozorna tudi na lastne avtorske pravice in se bom tako bolj zavzeto posvetila ustvarjanju licence, poleg tega pa bom pri iskanju gradiva bolj pozorna tudi na avtorske pravice drugih. Objavo kot celoto bi ocenila s približno 9 točkami, saj se mi zdi da se jih veliko izgubi pri kakovosti fotografij in galerije. Težko rečem, kaj bi v navodilih seminarske naloge lahko spremenila, da bi bila boljša, ker se mi zdi, da se vsa dopolnila ali nejasnosti lahko poiščejo v spletni učilnici ali na vajah.

Viri

  • Fotografije so bile urejene s pomočjo aplikacije PhotoScapeX; PhotoScapeX. http://x.photoscape.org/
  • Učni cilji so bili povzeti po učnem načrtu pri predmetu Spoznavanje okolja; Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
  • Licenca je bila pridobljena s pomočjo urejevalnika licence Beta Chooser; Creative Commons. https://chooser-beta.creativecommons.org/
(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost