Označeno: splet

INFOGRAFIKA

Avtorica: Tamara Tomšič Mentorica: asist. dr. Alenka Žerovnik Razredni pouk, IKT, 1. letnik Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani Datum: 10. 5. 2022 infografika © 2022 Aramat je licencirana pod CC BY-NC-SA 4.0 Za projektno nalogo sem si izbrala izdelavo...

Infografika

Izdelava plakata na temo varnost na spletu. Pri izdelavi projektne naloge sem uporabila spletno orodje Canva. Sledi opisan postopek končnega izdelka, ki bo prikazan v nadaljevanju. POSTOPEK IZDELAVE 1.korak by M is licensed under...

Dostopnost