Označeno: varnost v prometu

Varnost v prometu

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka Uporaba digitalne tehnologije je za bodoče učitelje razrednega pouka izrednega pomena, saj sta učiteljeva digitalna pismenost in zmožnost učinkovite uporabe IKT pogoja za uspešno pripravo učencev...

Varne pustolovščine na kolesu🚴- fotografski material

Razred: 3. razred Predmet: Spoznavanje okolja Tematski sklop: Promet Učni načrt: Vsebine: Cilji: Uvod Kolesarjenje oziroma kolesarstvo je dejavnost, ki vključuje vožnjo s kolesom bodisi za transportne namene ali rekreacijo. Gre za aerobno vadbo,...

Dostopnost