Infografika

Infografiko sem izdelala s pomočjo programa Canva. Plakat pa je nastal na temo varnost na spletnih družabnih omrežjih.

POSTOPEK IZDELAVE PLAKATA:

1. KORAK: Najprej sem določila ozadje plakata in barvo. S klikom na orodje “ozadje” se je odprlo okence, potem pa sem izbrala podlago in barvo kot je prikazano na sliki.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
2. KORAK: S klikom na orodje “elementi” in nato “oblike” sem si izbrala okvir. Nato sem izbrala še barvo, ki mi je ustrezala in se je skladala z okvirjem.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
3. KORAK: S klikom na orodje “besedilo” in nato “dodajte naslov” sem dodala še naslov plakata. Ko sem bila zadovoljna s pozicijo naslova, sem izbrala še njegovo pisavo, velikost in barvo.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
4. KORAK: S klikom na orodje “elementi” in “črte” sem plakatu dodala še črto. Za črto sem se odločila zato, da bo lepši prehod med naslovom in besedilom.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
5. KORAK: S klikom na orodje “elementi” in “oblike” sem plakatu dodala še 5 okvirčkov. Na koncu sem vsem izbrala še barvo in jih postavila na ustrezno mesto.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
6. KORAK: V vse kvadrate sem dodala še besedilo s klikom na orodje “dodajte nekaj besedila telesa”.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
7. KORAK: Ko sem v vse kvadratke vpisala besedilo, sem določila še skupno pisavo, velikost in barvo.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
8. KORAK: Plakatu sem dodala še nalepke oziroma slike tako, da sem najprej kliknila na orodje “elementi”, potem pa sem v iskalnik napisala iskalno geslo. Ko sem izbrala ustrezno nalepko, sem jo postavila na ustrezno mesto. To sem storila za vse kvadratke.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
9. KORAK: Na koncu sem plakat shranila tako, da sem kliknila ikono za prenos ter prenesla datoteko.
10. KORAK: Infografiko sem izvozila v PDF in JPG obliki.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
To pa je končni izdelek.
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.

  1. Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? Naučila sem se kakšen je proces ustvarjanja same infografike in kaj to sploh je. Prav tako sem spoznala program Canva in se ga naučila uporabljati.
  2. Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Za samo izdelavo sem si vzela dovolj časa, da sem ga lahko naredila popolnoma zbrana. Z izdelkom sem zadovoljna saj se mi zdi, da sem dobro predstavila svojo zamisel. Na plakatu ne bi spremenila ničesar.
  3. Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem namenila sami osnovi plakata, nato pa postavitvi posameznih elementov in končnem izgledu plakata.
  4. Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Menim, da sem dosegla zastavljen kriterij, saj sem temu namenila veliko časa in sem poskusila plakat narediti čim bolj vizualno privlačen. Poleg tega pa se mi zdi, da sem izbrala pomembno temo ter jo na kratko predstavila.
  5. Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? To znanje bom lahko uporabila pri izdelavi poučnih plakatov in učencem razne teme bolj približala. Znanje bom uporabila tudi pri organizaciji kakšnih izobraževanj in raznih sestankih.
  6. Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Pri projektu mi je bilo najljubše sama izdelava plakata in nato predstavitev poteka dela. Všeč mi je bilo, da sem imela popolno svobodo pri izbiri teme in sem lahko izrazila svojo kreativnost. Najmanj pa mi je bilo všeč sprotno fotografiranje posameznih korakov.
  7. Kaj bi spremenil/a v definiciji projekta, da bi bil boljši? Pri definiciji ne bi spremenila ničesar, saj so bila navodila in sam kriterij jasna. Prav tako pa smo lahko študenti izrazili svojo kreativnost.

Avtorica: Vrtnica

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska Šerbec

Predmet: infromacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Razredni pouk, 1. letnik

Datum: 14.4.2021

Infografika-VARNOST NA SPLETU © 2021 by Vrtnica is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Deli
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestBuffer this page
(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost