Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

Za ustvarjanje rastrske in vektorske grafike sem si izbrala temo Varnost na spletu. To temo sem si izbrala zato, ker z večjo rabo interneta vedno več spletnih prevar. Programa, ki sem ju uporabila sta bila PhotoscapeX in Inkscape.

RASTRSKA GRAFIKA

  1. slika PRED OBDELAVO

Scam mail © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

  1. slika PO OBDELAVI

Scam mail © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

2. slika PRED OBDELAVO

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

2. slika PO OBDELAVI

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

VEKTORSKA GRAFIKA

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? V tem projektu sem poglobila znanje o zgornjih aplikacijah, saj sem jih spoznala že na vajah pri predmetu IKT.

Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Če bi imela več časa bi ga porabila za zahtevnejšo obdelavo slik. Lahko bi tudi raziskala več funkcij, ki jih aplikaciji ponujata, tistih, ki jih nisem spoznala na vajah.

Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem posvetila pisanju postopka obdelave fotografij, saj sem želela vključiti vse korake pri obdelavah, ki sem jih naredila. Želela sem tudi, da so postopki preprosti in razumljivi.

Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Kateri element kriterija je bil najtežji za realizacijo? Mislim, da delo ustreza merilu ocenjevanja, saj sem se res potrudila, da je izdelek tak kot si ga želim. Najtežji element za realizacijo je bil postopek obdelave fotografij.

Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Tekom študija bom s pridobljenim znanjem ustvarjala zanimivejše predstavitve. S pridobljenim znanjem pa bom lahko na svoji poklicni poti učencem popestrila in morda še bolj natančno prikazala učno snov.

Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Najljubše mi je bilo, da sem imela veliko svobode pri ustvarjanju. Zelo mi je bilo všeč tudi še boljše spoznavanje aplikacij. Najmanj mi je bilo všeč, da je bil projekt časovno zamuden.

Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? Spreminjala ne bi ničesar, zdi se mi da je projekt primeren, da se spomnimo kako uporabljati aplikacije, ki nam bodo v prihodnosti v pomoč.

POSTOPEK OBDELAVE 2. SLIKE

Neobdelano sliko sem vstavila v program PhotoscapeX.

Prvi korak je bil, da sem sliko obrezala. Kliknila sem na ikono Crop in sliko obrezala na želeno velikost.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Drugi korak je bil vstavitev besedila. Najprej sem kliknila na ikono Insert.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Nato pa sem kliknila na ikono Text.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

V prostor za pisanje besedila sem napisala besedilo in ga uredila (velikost, slog pisave, barva…).

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Ker sem želela, da bi besedilo bolj izstopalo, sem okrog besedila vstavila lik, ki sem ga dobila s klikom na ikono Rectangle.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Tretji korak je bil vstavitev novega besedila. Spet sem izbrala ikono Text in željeno besedilo vpisala in uredila.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Želela sem, da tudi to besedilo izstopa, zato sem ga obrobila z likom, ki sem ga dobila na ikoni Rounded Rectangle.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Da bi se besedilo oziroma sporočilo povezovalo s sliko, sem na sliki z likom obkrožila del, ki je pomemben. Tudi za ta korak sem izbrala ikono Rounded Rectangle.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Zadnji korak je shranjevanje slike. Kliknila sem na ikono Save in sliko shranila.

Primerno geslo © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

POSTOPEK IZDELAVE VEKTORSKE GRAFIKE

Prvi korak je bil, da sem v aplikaciji Inkscape odprla nov dokument.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Prvi korak je bil, da sem kliknila na ikono Riši kroge, elipse, loke. Narisala sem glavo in izbrala barvo na barvni lestvici.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Drugi korak je bil, da sem dodala oči. Zopet sem izbrala Riši kroge, elipse, loke. Narisala sem eno oko in ga duplicirala s Ctrl+D (da sta očesi enake velikosti in oblike). Nato sem izbrala barvo na barvni lestvici.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Tretji korak so bile trepalnice. Izbrala sem ikono Riši krivulje in ravne črte. Narisala sem eno trepalnico in jo večkrat duplicirala, zato da so vse enako dolge. Nato sem jih dodala na oči.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Četrti korak so bila usta. Izbrala sem ikono Riši kroge, elipse, loke in narisala krog. Nato sem izbrala ikono Uredi poti po vozliščih, nato pa še ikono Pot ter ikono Predmet v pot. Oblikovala sem usta, izbrala rdečo barvo in jih dala na “obraz”.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Peti korak je bil nos. Izbrala sem ikono Riši kroge, elipse, loke in narisala en krog, ki sem ga duplicirala. Izbrala sem barvo in jih dala na “obraz”.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Šesti korak so bili lasje. Izbrala sem ikono Riši kroge, elipse, loke in narisala krog. Nato sem izbrala ikono Uredi poti po vozliščih, nato pa še ikono Pot ter ikono Predmet v pot. Oblikovala sem lase, izbrala barvo in jih dala na ustrezno mesto.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Sedmi korak so bili oblački. Za izdelavo sem kliknila ikono Riši kroge, elipse, loke in narisala oblačke, ki so različnih velikosti. Izbrala sem še barvo.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Osmi korak je bil, da sem napisala in vstavila besedilo v največji oblaček. Kliknila sem na ikono Ustvari in urejaj besedilo, ga napisala, določila barvo in ga vstavila v oblaček.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Deveti korak je bil pravokotnik, v katerega bom kasneje napisala besedilo. Izbrala sem na ikono Riši kvadrate in pravokotnike. Narisala sem pravokotnik in mu določila barvo na barvni lestvici.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Deseti korak je bil, da sem napisala besedilo. Kliknila sem na ikono Ustvari in urejaj besedilo, ga napisala, določila barvo in ga vstavila v pravokotnik.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Zadnji korak je bil, da sem vektorsko grafiko shranila kot .png.

Ne deli gesel © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Avtorica: Kaja Klemenčič

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska Šerbec

Predmet: informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Razredni pouk, 1. letnik

Datum: 28.4.2022

Projektna naloga © 2022 by Kaja Klemenčič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost