LOČEVANJE ODPADKOV, UREJENA IN DIVJA ODLAGALIŠČA – FOTOGRAFSKI MATERIAL

Razred: 4. razred

Predmet: Naravoslovje in tehnika

Tematski sklop: Ločevanje odpadkov

Vsebina: Urejena in divja odlagališča

Cilji: Pri naravoslovju in tehniki v 4. razredu zmorejo učeneci s pomočjo fotografi prepoznati divje odlagališče, razumejo škodljivost divjih odlagališč in pomen urejenih odlagališč. Prav tako zmorejo razlikovati med divjimi in urejenimi odlagališči. (Vodopivec idr., 2011)

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČE UČITEJE

Digitalna tehnologija je za bodoče učitelje velikega pomena, saj z vključevanjem tehnologije v razred, ne samo, da dobijo otroci več različnih metod prikazovanja določene snovi, ampak jih učitelj tudi nauči, kako lahko sami opravljajo s tehnologijo. S pomočjo digitalne tehnologije pa lahko učitelji tudi sami izdelajo zanimive naloge in vaje, ki jih lahko otroci rešujejo doma preko spletnih učilnic. S pomočjo digitalne tehnologije pa lahko učitelji unčinkovito ter lažje spremljajo napredek in dosežke svojih učencev. Prav tako lahko prilagaja same naloge glede na zmožnosti posameznika. Pri tem pa je Potrebno biti previden in znati razložiti učencem o internetni varnosti, zasebnosti in kraji identitet.

DIVJE ODLAGALIŠČE

Divje odlagališče je mesto, kjer leži kup smeti v naravi, ki so škodljive okolju. Pogosto ležijo v gozdovih, obcestnih zemljiščih, breznih in strugah rek ter potokov. Zanje smo odgovorni predvsem ljudje, naša malomarnost ter slab odnos do okolja. Odvrženi odpadki na divjih odlagališčih onesnažujejo predvsem zemljo, podtalnico, zrak in vodo. To pa je hudo nevarno za morsko življenje, rastline, živali in zdravje ljudi. Odpadki lahko privabljajo škodljive organizme, kot so podgane in komarji, ki povzročajo širjenje bolezni. Z razpadanjem odpadkov pa se širijo neprijetne snovi in proizvajajo neprijetne vonjave. Vplivajo tudi na samo lokalno skupnost in turizem, saj kvarijo tudi estetski videz okolice. Najpogosteje so odpadki prav v gozdovih, kar povzroča še večjo požarno nevarnost, saj se nekateri odpadki lahko vnamejo in zagorijo.

Waste collected in a nature reserve…” by Gilles San Martin is licensed under CC BY-SA 2.0 .

Divje odlagališče by Laureka is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

UREJENO ODLAGALIŠČE

Urejena odlagališče je zakonito mesto za odlaganje odpadkov, ki je strogo nadzorovano. Načrtovana so tako, da zmanjšujejo negativen vpliv odpadkov na okolje. So blizu transportne ceste, a dovolj daleč od prebivalcev naselja, da jih ne motijo. Odpadke, ki pa so škodljivi okolju, pa peljemo v zbirni center oz. deponijo (Alič, Kramar, Kopasić, Petrovec in Rednak Robič, b. d. ). Urejena odlagališča in zbirni centri nam zagotovijo, da se bo z odpadki pravilno ravnalo, ker morajo upoštevati stroge zahteve glede voda, krajne in zraka. Ker pri sežigu in razpadanju organskih snovi nastanejo tudi škodljivi plini, pa morajo zagotoviti ustrezno čiščenje dimnih plinov. Urejena odlagališča ne varujejo samo okolja, ampak tudi ljudi, saj s pravilno uporabo lahko zmanjšujemo tveganje izpostavljenosti škodljivim mikroorganizmom, kemikalijam in širjenjem bolezni. Prav tako pa zmanjšujejo tveganje požarov, neprijetnih vonjev, estetskih težav in ohranjajo naravne vire ter biotske raznovrstnosti.

slika je pridobljena s pixabay licenco

Urejeno odlagališče by Laureka is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

SAMOREFLEKSIJA

Ob samem delu projektne naloge sem se naučila predvsem uporabljati Arnes spet, Pixabay in PhotoScape X. Prav tako pa sem se naučila izdelati svojo licenco za lastne avtorske slike. To vse pa sem počela prvič, zato mi je profesoričina pomoč in njena usmeritev prišla prav. Tako sem lahko objavila objavo, na katero sem ponosna in zadovoljna. Če bi imela več časa in več možnosti, bi odšla pogledat urejeno odlagališče, kjer okolju neškodljive odpadke zakopljejo v zemljo, to pa se mi zdi zelo zanimivo in poučno.

Skozi nastanek celotne projektne naloge sem največ svojega časa posvetila avtorskim slikam. Vanje sem vložila veliko truda in razmisleka, saj sem hotela, da so slike dobre kakovosti in da si bodo otroci s pomočjo fotografi pomagali pri določanju in pomenu divjih ter urejenih odlagališč. Veliko truda pa sem vložila tudi zato, saj se zavedam, da mi bodo tako slike kot tudi celotna projektna naloga prišle prav v času opravljanja poklica, saj je to tema pri naravoslovju in tehniki v četrtem razredu. Tako jim bom lahko temo odlagališč razložila s pomočjo slikovnih gradiv, ki sem jih pridobila pri nalogi.

Najljubša stvar pri samem projektu mi je bilo urejanje fotografi in igranje z barvami ter kontrasti. Najmanj ljubo pa mi je bilo delo same licence, saj sem bila sprva zelo ne prepričana ali to sploh pravilno počenem. Kasneje s pomočjo profesoričine usmeritve ter pomoči sošolcev pa mi je uspelo. Ob branju samih meril se mi zdi, da sem izpolniti vse, ampak vedno je mesto za napake, zato bi si dala oceno 8.

Kljub vsem sem ob delanju naloge uživala, saj mi je bilo to nekaj novega, zanimivega in izzivajočega.

UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA IN APLIKACIJE

 Arnes splet

Beta licence choose

Pixabay

PhotoScape X

VIRI IN LITERATURA

Kopasić, M. idr. ( b. d. ). Odlagališče odpadkov. Pridobljeno (9. 4. 2024) iz Eucbenik: https://eucbeniki.sio.si/nar6/1634/index1.html

Vodopivec, I. idr. (2011). Program osnovna šola naravoslovje in tehnika učni načrt. Pridobljeno (22. 3. 2024) iz Zavod RS za šolstvo: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost