VODA JE TOPILO – fotografski material

5. razred osnovne šole

Učna tema: SNOVI V NARAVI; Voda

Učni cilji

Učenci znajo:

 • opredeliti pojme topilo, topljenec in raztopina,
 • prikazati, da se v vodi lahko raztapljajo samo določene snovi, nekatere pa le v omejenih količinah.

Izvajanje praktičnih poskusov pri pouku je zelo pomembno. Še posebej, če lahko poskuse učenci izvajajo kar sami, saj si tako učno snov hitreje zapomnijo in predvsem lažje predstavljajo. V objavi so s fotografskim materialom predstavljeni preprosti poskusi na temo raztapljanja različnih snovi v vodi.

Kaj potrebujemo

Za izvedbo poskusov bomo potrebovali:

 • 4 plastične lončke
 • 2 žlički
 • vodo
 • olje
 • pesek
 • Cedevito
 • sponke za papir
 • sladkor
 • sladkor v prahu

Kaj potrebujem by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

KAJ SE V VODI RAZTAPLJA

TOPILO je snov, ki raztaplja topljenec.

TOPLJENEC je snov, ki se raztaplja v topilu.

RAZTOPINA je homogena zmes topila in topljenca.

S poskusom bomo preverili, kaj se v vodi raztaplja.

Najprej si pripravimo štiri lončke, v katere nalijemo enako količino vode.

 • V prvi lonček nalijemo nekaj olja in premešamo.
 • V drugi lonček damo žličko Cedevite in premešamo.
 • V tretji lonček damo žličko peska in premešamo.
 • V četrti lonček damo nekaj sponk za papir in premešamo.

Olje, Cedevita, pesek, sponke za papir by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kaj opazimo?

 • Olje se v vodi ni raztopilo.
 • Cedevita se je v vodi raztopila.
 • Pesek se v vodi ni raztopil.
 • Sponke za papir se v vodi niso raztopile.

Ugotovitev

Od pripravljenih snovi je v vodi topna samo Cedevita.

Voda je topilo, Cedevita je topljenec, nastala je raztopina napitek Cedevite.

Kaj se raztaplja v vodi by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

KAJ VPLIVA NA HITROST RAZTAPLJANJA

Velikost delcev topljenca

Poskus

Pripravimo si dva lončka z enako količino vode.

 • V prvi lonček damo 2 žlički sladkorja v prahu.
 • V drugi lonček damo 2 žlički navadnega sladkorja.
 • Mešamo, dokler se sladkor v obeh lončkih ne raztopi.

Sladkor in sladkor v prahu by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kaj opazimo?

Sladkor v prahu se je v vodi raztopil hitreje kot navadni sladkor.

Ugotovitev

Če so delci topljenca manjši, se hitreje raztaplja v topilu.

Večji delci by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Temperatura topila

Poskus

Pripravimo si dva lončka z enako količino vode. V prvem lončku naj bo voda hladna, v drugem pa vroča.

 • V vsak lonček damo 2 žlički sladkorja.
 • Mešamo, dokler se sladkor ne raztopi.

Hladna in topla voda by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kaj opazimo?

Sladkor se je v vroči vodi raztopil hitreje kot v hladni.

Ugotovitev

Če je temperatura topila višja, se topljenec hitreje raztaplja.

Hladna voda by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Neraztopljen sladkor na dnu lončka by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Mešanje

Poskus

Pripravimo si dva lončka z enako količino vode.

 • V vsak lonček damo 2 žlički sladkorja.
 • Sladkor v enem lončku mešamo, v drugem pa ne.

Žlička sladkorja v vsak lonček by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kaj opazimo?

Sladkor se je hitreje raztopil z mešanjem.

Ugotovitev

Če mešamo, se topljenec v topilu hitreje raztopi.

Mešamo by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Sladkor raztopimo z mešanjem by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Počasnejše raztapljanje brez mešanja by ni.bi. is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka

Menim, da ima digitalna tehnologija in poznavanje le-te tudi za bodočega učitelja razrednega pouka velik pomen. Učitelji so tisti, ki učence poučujejo in hkrati vzgajajo ter so jim zgled. Uporaba digitalne tehnologije jim omogoča izboljšavo učnega procesa, tako iz vidika priprave, kot tudi izvedbe pa tudi sodelovanja s starši, hkrati pa jih postavlja pred določene izzive. Izredno pomembno je, da se učitelj zaveda svoje odgovornosti in učence uči o varni in pravilni uporabi ter nevarnostih digitalnega sveta, hkrati pa se po teh načelih ravna tudi sam. Pozoren mora biti predvsem na varnost ter varovanje zasebnosti, ne sme pa pozabiti na kritično oceno verodostojnosti informacij, ki se znajdejo na spletu. Pomembno je, da pozna in upošteva načela, ki veljajo za objavljanje podatkov na spletu- vse ni primerno za objavo. Tako v zasebnem, kot profesionalnem življenju mora znati oceniti, kaj lahko objavi in česa ne, kaj ima lahko posledice in ga dolgoročno zaznamuje, poleg tega pa je dobro da ve, kako lahko sebe in svoja avtorska dela ustrezno zaščiti. Digitalna identiteta je sestavljena iz vseh informacij in vsebin, ki so o nas na voljo na spletu, če tudi zanje ne vemo ali pa sploh niso resnične. Posebej mora učitelj varovati zasebnost učencev, zato brez privolitve staršev ne fotografira ali objavi ničesar, kar bi lahko pustilo njihov digitalni odtis. Ker je digitalna tehnologija postala del našega vsakdana in je prisotna na čisto vsakem koraku, tudi v šolah, pa je ključno, da učitelji ostanejo odprti za novosti in učenje ter razvijanje svojih digitalnih kompetenc, s katerimi bodo lahko lažje spodbujali učenje svojih učencev ter jih obenem vzgajali v odgovorne posameznike v svetu digitalne tehnologije.

Refleksija in samovrednotenje

Za nami je prvi projekt in naša prva spletna objava. Zase lahko rečem, da sem se ob poslušanju seminarjev in ustvarjanju svoje prve spletne objave naučila veliko novega, predvsem pa uporabnega. Znanja, kot so priprava gradiva, pisanje spletne objave, ustvarjanje licenc in spoštovanje avtorskih pravic, ki sem jih usvojila, mi bodo kot bodoči učiteljici prišla prav tako pri lastnem delu, kot pri poučevanju učencev. Projekt se mi je zato zdel zelo zanimiv, če pa bi se ga lotila od začetka, bi poskušala ustvariti še vsebinsko bogatejšo objavo; več časa bi namenila ustvarjanju same objave in zapisu teorije ob slikah, manj pa bi se posvečala fotografiranju in obdelavi fotografij, kar mi je vzelo tudi največ časa. Svoje delo bi ocenila kot dobro, saj se mi je zdelo pomembno, da sledim navodilom in zajamem vse elemente, ki jih mora naloga vsebovati, hkrati pa sem si želela pridobiti čim več novega znanja in biti z izdelkom zadovoljna. Najljubši del projekta je zame bil ustvarjanje fotografij in izvajanje poskusov, najmanj pa pisanje refleksije. V definiciji projekta bi težko kaj spremenila, saj se mi je zdel odlično zastavljen, z jasnimi navodili, predvsem pa z usklajeno povezavo teorije s prakso. V veliko pomoč so mi bili tudi videoposnetki na spletni učilnici, še posebej pri izdelavi licenc.

Viri

Ministrstvo za šolstvo in šport. (2011) UČNI načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Ljubljana. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf

Uporabljene povezave

Beta Chooser – ustvarjalnik licence

PhotoScapeX

Arnes Splet

Naravoslovje in tehnika, učni načrt

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost