Označeno: pešec

Kolesar in pešec v prometu – fotografije, kako se varno obnašamo v prometu

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA RAZREDNEGA POUKA Dandanes je digitalna tehnologija postala ključen element sodobnega izobraževanja, ki ima pomembno vlogo pri pripravi bodočih učiteljev razredne stopnje. Integracija digitalnih orodij v učno okolje omogoča...

Pomen prometnih znakov, pomembnih za vedenje kolesarjev in pešcev

Uporaba digitalne tehnologije je za bodočega učitelja zelo pomembna. Z digitalnimi kompetencami lahko učitelj učinkovito komunicira z vodstvom šole, učiteljskim aktivom in s starši. S pomočjo digitalnih veščin lahko učitelj pripravlja učna gradiva, ki...

Varnost v prometu

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka Uporaba digitalne tehnologije je za bodoče učitelje razrednega pouka izrednega pomena, saj sta učiteljeva digitalna pismenost in zmožnost učinkovite uporabe IKT pogoja za uspešno pripravo učencev...

Dostopnost