Mesečni arhiv: april 2024

Pomen prometnih znakov, pomembnih za vedenje kolesarjev in pešcev

Uporaba digitalne tehnologije je za bodočega učitelja zelo pomembna. Z digitalnimi kompetencami lahko učitelj učinkovito komunicira z vodstvom šole, učiteljskim aktivom in s starši. S pomočjo digitalnih veščin lahko učitelj pripravlja učna gradiva, ki...

Varnost v prometu

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka Uporaba digitalne tehnologije je za bodoče učitelje razrednega pouka izrednega pomena, saj sta učiteljeva digitalna pismenost in zmožnost učinkovite uporabe IKT pogoja za uspešno pripravo učencev...

Kako vzklije kralj stročnic? – fotografski material kaljenja fižola

2. razred, spoznavanje okolja TEMATSKI SKLOP: Živa bitja Učni cilji: Učni načrt si lahko ogledate tukaj. Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. (2011). Program osnovna šola, spoznavanje okolja, učni načrt....

Dostopnost