Kategorija: Študijsko leto 2023/24

Ločevanje odpadkov

Predmet: Spoznavanje okolja Povezava do učnega načrta predmeta: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf Učni sklop: Okoljska vzgoja 3. razred Operativni učni cilji: Uporabljene aplikacije: PhotoScape X Pomeni digitalne tehnologije za učitelja: Digitalna tehnologija je povsem spremenila svet, njegovo...

Dostopnost