Zdrava prehrana-fotografski material

Predmet: Naravoslovje in tehnika

Povezava na učni načrt predmeta

Učni sklop: Prehrana

Razred:5. razred

Operativni učni cilji:

 • razložiti pomen pestre in uravnotežene
  prehrane za rast, razvoj in zdravje ljudi,
 • predstaviti in pojasniti vzroke in posledice
  podhranjenosti in prehranjenosti ljudi,
 • ločiti hrano po izvoru in načinu predelave,
 • pripraviti različne vrste jedi,
 • razložiti, zakaj se živila pokvarijo in je trajnost
  različnih živil omejena

Uporabljene aplikacije: PhotoScape X , Creative Comons

Pomen digitalne tehnologije za bodočega učitelja razrednega pouka:

Digitalna tehnologija ima po mojem mnenju velik vpliv na razvoj bodočega učitelja razrednega puka, saj mu omogoča lažjo in bolj učinkovito delovanje na več področjih. Med prvimi pomembnimi področji je zagotovo to, da učitelj , ki ima ustrezno digitalne kompetence , lažje in hitreje komunicira s starši, jim preko e- asistenta pošilja obvestila, vabila in jim je s tem bolj dostopen. Hkrati pa se z rabo digitalne tehnologije povezuje tudi v številne učiteljske skupnosti, kjer se lahko poveže z učitelji z drugih šol in si med seboj izmenjajo nasvete, mnenja kot tudi povezave na strokovna izobraževanja. Drugo pomembno področje , na katerem lahko učitelji razrednega pouka bolj učinkovito delujejo z znanjem digitalne tehnologije je iskanje podatkov. Te v današnji digitalni dobi niso omejeni le na knjižne vire , ampak tudi na digitalne in le učitelj , ki ima ustrezne digitalne kompetence bo zmožen preko spleta poiskati ustrezne, objektivne in strokovne vire , ki mu bodo lahko v pomoč pri razumevanju snovi in lažji razlagi učencem. Ključno področje na katerem lahko učitelj razrednega pouka z uporabo digitalne tehnologije najbolj napreduje pa je poučevanje. Uporablja lahko številne programe za predstavitve, ustvarja sodelovalna spletna okolja za učence ter omogoča videokonference v primeru zaprtja šol ali dolgotrajne bolezni učenca. Raba digitalne tehnologije učitelja razrednega pouka pa prinaša tudi številne pasti, katerim se lahko učitelj izogne tako, da a ne pozabi ,da je javna oseba. Pomembno je, da je učitelj pozoren na svoje objave na družbenih omrežjih, saj si zaradi njih lahko starši kot njegovi delodajalci ustvarijo napačne predstave. Ključno pa je, da nikakor javno ne objavlja fotografije svojih učencev, kar pa se danes na žalost pogosto opaža pri objavah nekaterih učiteljev .

Pomen konkretnega slikovnega gradiva 1. projektne naloge: Učenci 5. razreda si bodo s pomočjo fotografskega gradiva moje 1. projektne naloge glede na zgoraj navedene operativne učne cilje lažje predstavljali kakšno prehrano potrebujemo za rast , razvoj in zdravje. Ključno je, da bodo učenci z fotografskega materiala prepoznali, da zdrava prehrana ni le sadnje in zelenjava, ampak je pestra in uravnotežena.

Slika pridobljena s pixabay licenco.

Anorexic?” by michael_baltic is licensed under CC BY 2.0 .

Zdrava Prehrana by Helena Pančur is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Refleksija dela in samovrednotenje

▪ Kaj sem se novega naučil/-a v tem projektu V tem projektu sem se naučila delti licence za svoje fotografije ter urejati fotografije v Photo scape x aplikaciji. Naučila sem se tudi na kaj vse moramo biti kot avtorji pozorni, med drugim , da ne obljavljamo pravih imen, če ne želimo razkrivati naše identitete, da objavo označimo z ustreznimi oznakami , da uporabljamo slike, katerih licenca nam to dovoljuje ter da svoje slike označimo z ustrezno licenco.

▪ Če bi imel/-a več časa, bi dodal/-a, spremenil/-a, izboljšal/-a… Če bi imela več čas bi najverjetneje naredila fotografije uravnoteženega zdravega krožnika, saj bi s tem učenci bolje raumeli, da jejo raznolike obroke , ki so poleg tega tudi okusni.

▪ Kateremu delu sem posvetil/-a največ časa in zakaj? Največ časa sem posvetila izdelavi fotografij in njihovemu urejanju, saj rada fotografiram in urejam fotografije tudi v mojem prostem času.

▪ Kako ocenjujem svoje delo glede na podan kriterij ocenjevanja? Menim, da sem sledila kriterijem ocenjevanja. Objavo sem označila z ustreznimi oznakami in kategorijami, slikam s spleta dodala ustrezne licence ter licencirala tudi svojo galerijo slik.

▪ Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/-a tekom študija in na svoji poklicni poti? Pridobljeno znanje bom uporabila tako, da bom tako v času študija, predvsem pa na svoji poklicni poti zagotovo naredila še katero spletno objav. Zanima me predvsem izdelava gradiv , ki bi bili v pomoč učiteljem pri poučevanju ali pa bi jih lahko uporabili učenci v primeru ,da so odsotni od pouka in potrebujejo razlago snovi. Pri objavi bom sledila vsem ustreznim kriterijem(uporaba ustreznih oznak, licenc) ter poskušala ustvariti čim bolj kakovostne fotografije.


▪ Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Pri projektu mi je bilo najljubše fotografiranje ter urejanje slik, najmanj pa izdelava licenc, saj se mi je sprva zdelo težavno, vendar sem vesela, da sem to znanje osvojila in lahko v prihodnje delam licence brez težav.


▪ Kaj bi spremenil/-a v definiciji projekta, da bi bil boljši? Pri projektu ne bi spreminjala ničesar. Zelo sem hvaležna za tako odlične seminarje, vaje kot tudi vsebino v spletni učilnici. Vse to mi je res olajšalo moje delo.

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost