Označeno: razredni pouk

KREIRAM SPLET

IME IN PRIIMEK AVTORJA: Ana Zidar IME IN PRIIMEK MENTORJA: asist. dr. Alenka Žerovnik, doc. dr. Irena Nančovka Šerbec ŠTUDIJSKA SMER, PREDMET IN LETNIK ŠTUDIJA: Razredni pouk, IKT, 1. letnik PRIPADNOST UNIVERZI IN ČLANICI:...

Kreiram splet – projektna naloga

Avtorica: Gaja Kocijančič Mentorica: asist. dr. Alenka Žerovnik Razredni pouk, 1. letnik, IKT Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani Datum: 23. 3. 2022 Projektna naloga Kreiram splet © 2022 is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 NEKAJ O MENI...

Malo več o Hani…

Avtorica: Hana Jazbec Mentorica: asist. dr. Alenka Žerovnik Študij: Študij: 1. letnik Oddelka za razredni pouk, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani Študijsko leto: 2021/22 Predmet: Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju Datum nastanka: 8. marec 2022...

KREIRAM SPLET

Kdo sem? To je za marsikoga težko vprašanje, ki potrebuje veliko razmisleka in iskanja samega sebe, a meni se zdi, da sem to fazo svojega življenja prestal. Ko pomislim, kdo sem, je prva stvar,...

Dostopnost